Skolstart med två lärare i klassrummen

När höstterminen startade på Stålforsskolan under måndagen var det premiär för skolans nya arbetssätt med två lärare i varje klassrum. Förhoppningen är att det ska leda till bättre skolresultat och att alla elever ska hinna få den hjälp de behöver.

19 augusti 2019 16:05

På det nya läsårets första dag är det alltid en viss spänning i luften. På Stålforsskolan är dock frågan om inte det sedvanliga pirret i magen är något större hos lärarna än eleverna den här gången. En stor omorganisation har genomförts som innebär ett helt nytt sätt att jobba för den pedagogiska personalen. I stället för att vara ensam lärare i klassrummet är man nu två. Tanken är att det ska ge ökad kvalitet i undervisningen, minska på lärarnas arbetsbelastning och skapa en lugnare arbetsmiljö. Men framför allt är syftet att skapa bättre förutsättningar för de 650 eleverna på skolan, berättar Tania Holmström och Johan Tomczyk, biträdande rektorer för var sitt arbetslag på Stålforsskolan.

– Vi tror och hoppas att det ska leda till att måluppfyllelsen ökar, att fler elever får godkänt och att alla får den hjälp de behöver. Att lärarna hinner med eleverna och att alla blir sedda, säger Tania Holmström.

För att klara bemanningen har 16 lärare rekryterats, varav cirka hälften har lärarutbildning.

– Det har gått bra, det har blivit lättare att rekrytera lärare nu än vad det var tidigare. Söktrycket har varit ganska stort och det beror till en del på att många är lockade av att jobba med det nya två-lärarsystemet, säger Johan Tomczyk.

Några extraresurser för att gå i land med satsningen har Stålforsskolan inte fått från Eskilstuna kommun. Omorganisationen har skett inom befintliga pengaramar.

Samtidigt som förväntningarna är höga på vad det nya arbetssättet ska leda till finns också en beredskap för att upptäcka eventuella brister och avigsidor. För lärare som varit vana att ensamma leda arbetet i klassrummet kan det bli en utmaning att dela ansvaret med en kollega.

– Vi biträdande rektorer kommer att vara med i undervisningen två dagar i veckan och ha kontinuerlig dialog med pedagogerna om hur det går, säger Tania Holmström

Metoden med två lärare i klassrummet har varit föremål för forskning och används i bland annat Örebro, Sollentuna och Södertälje.

Som ett led i förberedelserna har personal från Stålforsskolan gjort studiebesök på Ronnaskolan i Södertälje, en tidigare ganska problemtyngd skola som märkt av ett rejält lyft sedan man började med det nya arbetssättet för några år sedan.

– De har gjort en jätteresa och lyckats nå tydliga resultatlyft på de nationella proven, säger Johan Tomzcyk.

Både han och Tania Holmström tror att fler skolor i Eskilstuna kommer att ta efter Stålforsskolans nya arbetssätt.

– Det är ett sätt att nå bättre resultat så visst kommer det att bli ringar på vattnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund