Det tillfälliga förslaget från socialförsäkringsminister Andalan Shekarabi är att karensdagen ska slopas, och att alla som fått avdrag för första sjukskrivningsdagen själva ska ansöka hos Försäkringskassan för att få den delen av sjuklönen utbetalad.

Allt är inte klubbat och klart än. Riksdagen tar beslut i frågan först i nästa vecka - 2 april.

Man är från socialdepartementets sida medveten om att arbetsbelastningen för Försäkringskassans personal ökar avsevärt och det märker man av redan nu.

Artikelbild

| "Regeringsbeslutet måste komma först sedan tar vi itu med arbetsuppgiften", uppger Jonatan Ohlin på Försäkringskassan.

– Ansökningarna till den så kallade smittbärarpenningen kar markant, säger Jonatan Ohlin, presstalesperson på Försäkringskassan. Självklart måste vi också ta höjd för ett ökat antal ansökningar om att få ut ersättning för den första karensdagen.

Tanken bakom åtgärderna med att låta staten ersätta karensdagen handlar om att försöka minska risken för sjukdomsspridning, och förslaget att godkänna den andra sjukdomsveckan utan läkarintyg, handlar om att underlätta för sjukvårdspersonal i en ansträngd situation.

– Regeringsbeslutet måste komma först sedan vet vi hur det ska genomföras, fortsätter Jonatan Ohlin.

Om beslutet går i genom 2 april gäller de nya reglerna retroaktivt från och med 11 mars och ansökan för att få sjuklönen utbetald ska då formellt lämnas till Försäkringskassan och gäller fram till och med 31 maj.

Frågan om förslaget medför ökade kostnader för arbetsgivarna är nej.

Med start den 1 april tar staten hela ansvaret för sjuklönekostnaderna.