Snart vet du var du faktiskt bor

Är du helt säker på vad området heter där du bor? Om inte så får du snart svar. För nu ska stadsdelsgränserna i Eskilstuna fastställas en gång för alla.

12 maj 2019 05:15

Gränserna för var en stadsdel i Eskilstuna övergår till en annan upplevs av många som vaga och lite flytande. Någon kanske säger tvärsäkert att hen bor på Norr medan grannen i samma hus hävdar att den korrekta benämningen är Öster.

De stadsdelar som finns med på de kartor som används i dag utgår från historiska kartor, äldre dokument och namn som används i folkmun. Men nu ska allt klargöras och definieras. Sedan en tid tillbaka har ett arbete pågått på stadsbyggnadsförvaltningen där stadsdelsgränserna har setts över för att slutligen fastställas.

Ett av syftena är att de säkerställda gränserna ska göra det enklare att ta fram statistik för analyser och jämförelser.

– Arbetet med stadsdelsgränserna är efterlängtat. Det finns en återkommande efterfrågan från både invånare och kommunens förvaltningar att ha geografiskt definierade stadsdelar. Det kan både handla om behov av befolkningsberäkningar eller att man vill veta var man bor, säger Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och medlem i Eskilstuna kommuns namnberedning som varit med och tagit fram förslagen.

Själv har Sarita Hotti trott att hon bor på Öster men det gör hon inte.

– Nej, jag bor på Söder visade det sig och det borde väl jag som stadsbyggnadsnämndens ordförande ha fattat eftersom kvartersnamnet börjar på bokstaven S. Men jag trodde att Söder avgränsades av järnvägen men så är det inte.

Som exempel på områden vars gränser har varit luddiga nämner hon Gredby, Valhalla, Ärsta och Slagsta.

– Det är många av oss Eskilstunabor som har kallat vissa delar av staden för något som det faktiskt inte är. Med de nya fastställda gränserna vet vi vad som gäller och det är naturligtvis bra. Men framför allt kommer det att underlätta arbetet för kommunens tjänstemän i olika sammanhang, bland annat det som rör skolornas upptagningsområden.

Stadsdelsindelningen får också konsekvenser för fastighetsmäklarna.

– Det är bra att det blir tydliga gränser även om jag gärna hade sett att områdena skulle vara större. Men det kommer att bli ett bra hjälpmedel för oss och självklart kommer vi att rätta oss efter det i vår verksamhet, säger Carina Lorentzon, kontorschef på Skandiamäklarna i Eskilstuna.

Det förslag som tagits fram ska nu ut på remiss till den 30 juni för att sedan kunna klubbas av kommunfullmäktige senare i sommar. Därefter kommer de nya gränserna att läggas in på kommunens officiella Eskilstunakarta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund