Sörmland ett av landets mest uranstrålande områden

Boende i stora delar av Sörmland utsätts dagligen för höga halter uran. Enligt nya direktiv ska platser med hög uranstrålning prioriteras i jakten på radon i bostäder och på arbetsplatser.

24 april 2018 04:05

Det är den sönderfallande sörmländska berggrunden av granit som är boven i strålningsdramat. Uran finns naturligt i urberget och i slutet av en livscykel på miljarder år omvandlas uran till radium och sen till radon.

Där det finns uran bildas alltså den radioaktiva gasen radon. Norr och söder om Mälaren är gammastrålningen från uran rejält förhöjda. Det är dock jordarternas genomsläpplighet och hur täta bostäderna är mot marken som avgör i vilken omfattning radonet når oss.

I den nya nationella handlingsplanen för radon, som kom i början av april, är det uttalat att tillsyn bör prioriteras mot områden med hög gammastrålning från uran.

Tomas Persson på Strålsäkerhetsmyndigheten säger att förhöjda värden av uranstrålning är en av flera indikatorer som man kan använda sig av i jakten på radon.

– Men variationerna är stora, och det kan även finnas höga radonhalter i områden med låg gammastrålning från uran, säger han.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är långvarig radonexponering orsaken till cirka 500 lungcancerfall per år. Men många vet inte ens att de utsätts för risken. Radongasen är osynlig och doftlös och det krävs, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU), 15-40 års exponering för att lungcancer ska kunna påvisas.

Folkhälsomyndighetens miljöenkät 2015 visade att radonmätningar saknas för två tredjedelar av alla småhus i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet (200 bequerel per kubikmeter inomhusluft).

– Jag tycker att alla ska mäta. Det är enkelt och förhållandevis billigt. Det behövs inga akuta åtgärder men vår rekommendation är att alltid åtgärda halter över riktvärdet, säger Maria Hansson, miljöinspektör i Eskilstuna kommun.

[fakta nr="1"]

Jonas Krylborn på saneringsföretaget Hemkomfort har sanerat radon i Mälardalen i 27 år.

– En del avstår från att mäta, de vill helt enkelt inte veta. De brukar dock få bita i det sura äpplet i samband med köp- och säljprocesser då radon dyker som en frågeställning.

Enligt Jonas Krylborn blir husspekulanterna allt mer kunniga om radon.

– De flesta som letar hus har någorlunda koll. På mäklarsidan finns det vissa som tycker att radonmätningen är ett jobbigt moment. De duktiga mäklarna vet att de måste ta reda på om det finns radon och agera öppet mot spekulanterna.

Hur mycket brukar en radonsanering kosta?

– I bästa fall kan det räcka med lite tätningsmaterial för 200 kronor från bygghandeln. I andra änden av spannet har vi åtgärder som kostar upp till 200 000 kronor. Runt 150 000 kronor är inte ovanligt.

Radonbidraget återinförs i sommar

Den 1 juli återinförs radonbidraget (försvann 2015). Bidraget ger upp till halva kostnaden, max 25 000 kronor, för radonsänkande åtgärder. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och stadigvarande bo i det hus som åtgärdas. Ansökan om radonbidrag görs till länsstyrelsen.

Det finns flera sätt att minska radon i bostäder, bland annat tätning, byte av byggmaterial och förändring av ventilation. Kommunerna utför inga mätningar men kan förmedla kontakt. Radonmätningar utförs i 2-3 månader, mellan oktober och april.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten/SGU

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson

Ämnen du kan följa