Sörmlands sjukhus i stabsläge efter explosion

Explosionen hördes miltals. Linköpings universitetssjukhus gick upp i katastrofläge. Även Sörmland bistod med hjälp och två sjukhus gick upp i stabsläge.

7 juni 2019 17:08

Region Sörmland kontaktades av sin granne, som förhörde sig om hjälp på grund av den kraftiga explosionen.

Sörmland bistod med två ambulanser (Nyköping och Katrineholm). Dessutom tog man höjd för att motta två svårt skadade till Nyköpings lasarett och tre svårt skadade till Mälarsjukhuset.

Det innebar att sjukhusen i Nyköping och Eskilstuna gick upp i stabsläge, det vill säga förhöjd beredskap.

– Vi tog in extra personal och förstärkte även upp larmcentralen, säger Tomas Jansson, ambulanschef i beredskap i Sörmland.

Väl på plats hade Östergötland tillräckliga resurser för att omhänderta alla skadade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo