Stor satsning på bredbandsutbyggnad i Eskilstuna

Kommunen har skrivit ett avtal med bolaget IP Only som erbjuder hushåll på landsbygden i Eskilstuna att ansluta sig till ett fibernät för strax under 20 000 kronor.

‒Nu är det upp till Eskilstunaborna att haka på, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

2 maj 2017 15:25

Den politiska majoriteten i Eskilstuna har som mål att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund år 2020. I dag är den siffran 75 procent.

För att snabba på utbyggnaden undertecknades under tisdagen ett samverksansavtal mellan kommunen och telekombolaget IP Only.

‒Vi har letat efter en samarbetspartner på marknadsmässiga grunder och nu har alla pusselbitar fallit på plats, säger Jimmy Jansson.

Företaget IP Only är verksamma i cirka 100 kommuner i landet varav ett 40-tal har avtal liknande det som nu tecknats i Eskilstuna. Affärsidén är att bygga och driva själva infrastrukturen med fibernät men man erbjuder inga egna internettjänster.

IP Only har sedan i februari påbörjat projekteringen för utbyggnad i bland annat Hållsta/Bälgviken, Barva/Jäder samt Sundbyholmsområdet.

‒ Det har varit ett stort intresse hittills och nu kommer vi att ta ett helhetsgrepp i Eskilstuna. Hushållens kostnad för att ansluta sig ligger på 22900 kronor. Efter rotavdrag blir det strax under 20000 kronor, säger Kajsa Danielsson, regionchef på IP Only network.

Tidigare har det i många fall krävts att boende i ett område behövt bilda en förening för att ordna fiberutbyggnad.

‒Har man redan en förening kan man fortsätta jobba i den. Men IP Onlys koncept, liksom de flesta aktörer på marknaden, är att själv göra det arbete föreningarna gjort och samla intressenter. De Eskilstunabor som är intresserade gör nu bäst i att vänta på ett erbjudande och sedan hoppa på, säger Eva Lehto, kommunstrateg på Eskilstuna kommun.

Hon hanterar det bredbandsstöd som kommunen administrerar och som under 2018 uppgår till tre miljoner kronor.

‒Det kommer vara öppet att söka för vilken förening, byalag eller företag som helst, även IP Only.

Från politiskt håll poängteras att bredbandssatsningen är nödvändig ur flera aspekter. Cirka 100 enheter inom kommunens välfärdsverksamhet saknar i dag fullgod internetuppkoppling.

‒Allt fler samhällsområden digitaliseras både inom det offentliga och det privata. Då krävs det att man kan hantera e-tjänster, säger Jari Puustinen, gruppledare för Moderaterna.

Hans majoritetskollega Arne Jonsson (C) understryker hur viktig satsningen är för dem som bor utanför de större tätorterna.

‒Både som privatperson och företagare måste du ha ett fungerande bredband för att kunna bo och verka på landsbygden. Det här är en satsning som ligger helt i linje med vår bredbandsstrategi.

IP Only

Företaget IP Only grundades 1999 och ägs sedan 2013 av riskkapitalbolaget EQT. Affärsidén och visionen är att vara den främsta leverantören i Norden av nätinfrastruktur. Ambitionen är att investera 15 miljarder kronor fram till 2020 på fiberutbyggnaden. Av dessa investeras minst sju miljarder i glesbygd och landsbygd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund