Strandade hyresförhandlingar med Kommunfastigheter

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Eskilstuna Kommunfastigheter för 2019 års hyror har strandat. Bolaget krav på 3,75 procents hyreshöjning möttes av ett nollbud. Nu kommer tvisten att avgöras i Hyresmarknadskommittén.

26 februari 2019 11:18

Det nuvarande hyresavtalet löper ut den 31 mars. Men några nya hyror kommer inte vara fastställda från den 1 april som det var tänkt. Parterna står för långt ifrån varandra och förhandlingarna om 2019 års hyror har strandat.

Kommunfastigheter har yrkat på en hyreshöjning på 3,75 procent vilket enligt Hyresgästföreningen är det fjärde högsta budet i landet bland de allmännyttiga bostadsbolagen.

Hyresgästföreningen har svarat med ett nollbud.

– Vi kan inte låta oss passiveras i frågan om värdeöverföringen som sker från bolaget till kommunen, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Föreningen driver sedan i höstas en kampanj mot de ägardirektiv politikerna i Eskilstuna beslutat om och som innebär att pengar från bolaget används till bostadssociala insatser. För 2018 handlar det om 22 miljoner kronor. Hyresgästföreningen ser det som en form av dubbelbeskattning av hyresgästerna.

– Vi har medlemmarnas stöd i detta och måste agera. Vi driver den här frågan både nationellt och regionalt. I Eskilstunas fall är det ett otroligt högt värde som tas ut i förhållande till bolagets storlek. Deras bud på 3,75 procent skulle generera närmare 21 miljoner. Vi ställde det i paritet med de 22 miljoner de delar ut till kommunen och därför blev det ett nollbud från vår sida, säger Fredrik Malmberg.

Kommunfastigheter hävdar att de pengar som delas ut inte bara kommer från bostadshyrorna. Minst lika mycket kommer från uthyrningen av lokaler i bolagets bestånd.

Eskilstuna-Kuriren har sökt Kommunfastigheters vd Fredrik Elf för en kommentar. Till Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra säger han att den nu strandade förhandlingen kom in på fel spår från början.

– Vi har försökt vara tydliga med att utdelningen sker från hela bolaget. Men här har det blivit en stor låsning och vi är överens med Hyresgästföreningen om att vi inte kommer längre. För oss har det varit en förhandling om den kostnadsökning vi sett de sista åren. Den handlar också om det stora underhållsberg som vi ser framför oss och som gör att vi behöver höja hyrorna.

Förhandlingen kommer nu att fortsätta i Hyresmarknadskommittén som sedan 1957 prövar tvister i samband med hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretagen. Besked om vilka hyror som ska gälla framöver kan ta flera månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund