Tavla från Eskilstuna konstmuseum anmäld stulen – såld på auktion flera gånger

För en tid sedan upptäcktes att två värdefulla konstverk ur samlingarna som Eskilstuna konstmuseum ansvarar för är försvunna. Nu visar det sig att en av tavlorna kan ha sålts vid Stockholms auktionsverk flera gånger under åren 2011 – 2015.

22 mars 2018 05:32

De två konstverken som försvunnit, eller stulits, är en akrylmålning av Gittan Jönsson, värderad till 50000 kronor, samt en oljemålning av Helmer Osslund, värderad till 100000 kronor. En polisanmälan lämnades in av museets intendent Agneta Linton den 6 mars i år men tavlorna tros ha försvunnit för flera år sedan.

Spåren efter målningen av Gittan Jönsson visar att den år 2007 var utlånad till stadsbiblioteket och sedan ska ha packats och körts till stadsmuseet. Därefter är den försvunnen.

‒ Jag skulle plocka fram den för utlån i samband med en stor utställning med Gittan Jönsson i Stockholm. Men den fanns inte där den skulle vara.

Att målningen av Helmer Osslund var borta märkte hon i samband med att hon 2015 började sin tjänst på konstmuseet som ansvarig för samlingen.

‒ Jag ville bekanta mig med samlingen och var intresserad av Helmer Osslund. Jag har letat efter båda de här verken men har kommit till vägs ände. Jag har inte kunnat hitta dem någonstans i kommunen.

Den senast kända dokumentationen av Helmer Osslunds oljemålning är från maj 1987. Tavlan var då utlånad till kultur- och fritidsförvaltningen och fanns någonstans i deras dåvarande lokaler på Gillbergavägen 4. Sedan upphör spåren. Agneta Linton har varit i kontakt med förvaltningens personal men ingen har kunnat påminna sig att de har sett den.

I fallet med Osslunds tavla är misstankarna om stöld bestickande.

Verket som heter Faxälven är en olja målad på papp. På baksidan finns en tidningssida från Sundsvalls tidning daterad 15 december 1930. Just en sådan tavla har sålts vid Stockholms auktionsverk vid åtminstone två tillfällen de senaste åren, den 12 juni 2012 då den klubbades för 50000 kronor och den 2 juni 2015 för 40000 kronor.

Agneta Linton tror att det är konstmuseets tavla som sålts.

‒Osslund har förvisso gjort många målningar med Faxälven som motiv. Hur många av dem som heter Faxälven vet jag inte. Men det är baksidan med Sundsvalls tidning som gör att jag tror att det är museets tavla. Syftet med vår polisanmälan är inte i första hand att hitta en skyldig, vi hoppas bara att det ska finnas en möjlighet att få tillbaka tavlan.

Ärendet kommer initialt att utredas av polisinspektör Steffen Ask vid region östs kontaktcenter i Nässjö.

‒Jag kommer att ha ett inledande förhör på fredag och sen får vi se hur vi går vidare, säger han.

På Stockholms auktionsverk säger ekonomichef Anders Brushammar att man kommer att bistå polisen med uppgifter om vem som sålt tavlan och vem som förfogar över den i dag.

Hur ser era rutiner ut när någon vill sälja ett konstverk?

‒Har man en tavla med sig så utgår vi från att man är rätt innehavare. Vi tar id-handlingar från säljarna och i det avtal som upprättas måste de intyga att de har rätt att sälja verket. Här väller det in 50000 föremål varje år och vi har ingen möjlighet att kolla om någonting råkar vara stulet, säger han.

När någon hör av sig med misstankar om brott uppmanar han alltid denne att först göra en polisanmälan.

‒Polisen har rätt att beslagta egendom under utredning och slutligen är det polisen som avgör vem som är rätt ägare till ett föremål, säger Anders Brushammar.

Har man en tavla med sig så utgår vi från att man är rätt innehavare

Anders Brushammar, Stockholms auktionsverk

Eskilstuna konstmuseums chef Madelene Unneberg säger att de försvunna verken är en förlust för både museet och för Eskilstunaborna.

‒Det är väldigt olyckligt och tråkigt att ett viktigt verk ur museets samling inte finns kvar.

Konstmuseet ansvarar inte bara för den egna samlingen utan förvaltar även de 5000 verk som ingår i den så kallade depositionskonsten, alltså den konst som lånas ut till kommunens olika arbetsplatser.

‒När det gäller lånekonsten kan man aldrig garantera med 100 procents säkerhet att ingenting försvinner. Det fungerar ungefär som ett bibliotek och bygger på ett förtroende mellan oss och de som lånar konsten. Sedan händer det att verksamheter flyttar och tjänstemän slutar och det är ett känsligt läge för våra konstverk, säger Madelene Unneberg.

Trots detta är det väldigt ovanligt att konst försvinner. Under de drygt fyra år som Madelene Unneberg varit chef på museet har hon aldrig behövt göra någon polisanmälan om försvunna konstverk. Fram till nu.

Gittan Jönssons målning ingår i lånekonsten medan Helmer Osslunds tavla tillhör konstmuseets samling.

‒Den lånades ut 1987, långt före min tid. Det kanske var andra rutiner då. Konstverk som ingår i vår samling lånas numera bara ut till andra museer. Det är praxis museerna emellan, vi vill ju sprida konst så mycket som möjligt.

Samtliga konstverk som museet ansvarar för är registrerade. Sedan en tid tillbaka pågår också en inventering som innefattar fotograferande och mer utförlig dokumentation.

‒Vi håller på med en ny konstpolicy som gäller förvärv och andra rutiner kring samlingarna och det var i genomgången av konstmuseets samling som vi upptäckte att Osslunds tavla är borta. Vi kommer att se över våra rutiner ännu en gång, säger Madelene Unneberg som inte vill bedöma sannolikheten för att museet ska få tillbaka verket.

‒Det blir polisens sak att utreda.

Omfattande samling konst

Konstmuseets samling består av cirka 1000 målningar och skulpturer samt 5000 grafiska blad. Tonvikten ligger på svensk 1900-talskonst och här återfinns många kända namn. Museet ansvarar också för Eskilstuna kommuns egen konstsamling, den så kallade depositionskonsten. Samlingen omfattar drygt 5000 verk som lånas ut till olika kommunala och offentliga miljöer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!