Tiggeriförbud utan effekt – tiggarna säljer bär

Den nya tillståndsplikten för passiv penninginsamling i Eskilstuna – i praktiken ett förbud mot tiggeri – kan bli verkninglös. Polisen vet inte vad de ska göra när tiggarna börjat sälja bär.

1 augusti 2019 13:12

Det är den första dagen med den omdebatterade ordningsföreskriften i Eskilstuna.Tillståndsplikten för passiv pengainsamling på ett antal avgränsade områden i stan innebär i praktiken ett förbud mot tiggeri, då ett tillstånd kostar 250 kronor för den som ansöker.

Men än så länge har inte polisen fått in några ansökningar. Och de tidigare tiggarna i Eskilstuna centrum har börjat sälja bär istället för att be om pengar. Nu vet inte polisen hur de ska hantera frågan.

– Vår yttre styrka har fått med sig en vägledning ut i dag för att kunna jobba med personer som sitter och håller på med passiv penninginsamling. Men när man säljer något är det ju inte längre passivt, säger kommunpolisen Thomas Bergqvist.

Han säger att polisens verksjurist nu har tagit sig an frågan för att kunna ge vägledning till de patrullerande poliserna.

– Än så länge har vi inte fått några nya direktiv, men vi processar detta i nuläget.

Thomas Bergqvist håller det för osannolikt att frågan skulle kunna lösas med en ny ordningsföreskrift från kommunen. Istället säger han att den här typen av försäljning skulle kunna kräva en annan typ av tillstånd.

– Vi har många verktyg i verktygslådan och samverkar hela tiden internt med vår jurist. Det skulle kunna röra sig om begagnande av offentlig plats eller ambulerande försäljning. Men när det sker i den här omfattningen är det flera saker vi måste ta hänsyn till innan vi gör något.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, menar att det ännu är för tidigt att dra några slutsatser om tillståndspliktens verkan.

– Det är otroligt svårt att dra slutsatser i det här läget. Hela grejen har ju handlat om att pröva ordningslagen och bryta ny mark, och det är klart att det görs försök att försöka kringgå den här föreskriften. Men då är det upp till polisen att söka uppsåtet med handlingen.

Inte heller Jimmy Jansson tror att det skulle kunna bli aktuellt med ytterligare ändringar i ordningslagen för att stoppa EU-migranter från att bedriva försäljning.

– Att sälja bär eller musicera är inte att tigga, så där har jag svårt att se att vi kan göra så mycket. Men det är inte okomplicerat att bedriva affärsverksamhet heller. Du behöver ju tillstånd för att sälja bullar på torget också.

Passiv penninginsamling

Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade den 14 juni förra året beslut om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna för att stoppa tiggeriet. Hädanefter skulle så kallad passiv penninginsamling kräva tillstånd. Beslutet stoppades dock av länsstyrelsen med motiveringen att det inte kunde slås fast att insamlingen orsakade tillräckligt stora ordningsstörningar. Kommunen överklagade till förvaltningsrätten – och fick rätt. Länsstyrelsen valde att inte överklaga. Föreskriften trädde i kraft den 1 augusti i år. Ansökningsavgiften är på 250 kronor.

Här krävs det tillstånd

Områden som berörs av de nya lokala ordningsföreskrifterna är Eskilstuna centrum, Tuna Parks handelsområde, Folkesta handelsområde, Ekängen handelsområde och idrottsanläggning, Skiftinge handelsområde, Sveaplans handelsområde, området runt Mälarsjukhuset, Fröslunda centrum samt Torshälla centrum.

Källa: Eskilstuna kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!