I januari berättade Eskilstuna-Kuriren om 81-årige Pekka Tapios situation.

Pekkas hustru Saara fick hösten 2018 en plats på det kommunala äldreboendet Solåsen i Hållsta, efter ett kommunalt beslut om särskilt boende.

På Solåsen, där Pekka Tapio fick statusen ”medboende” fick de dock bara bo ihop i en halv dag. Sen blev Saara sjuk, inlagd på sjukhus och den 17 november avled hon.

Artikelbild

| Pekka Tapio och hans son Jussi då tidningen träffade dem i januari.

Då boendet var en följd av Saaras vacklande hälsa och hjälpbehov, tvingades Pekka att själv ansöka om bistånd i form av särskilt boende. Han fick dock nej ­– och uppmanades flytta.

Kommunens biståndshandläggare ansåg att Pekka Tapio kunde bo i en vanlig lägenhet med hjälp av hemtjänst och trygghetslarm.

Pekka lider bland mycket annat av svår ledgångsreumatism och förslitningar. Hans händer är deformerade, den vänstra handens fingrar saknas och han har ingen greppstyrka i den högra. I fjol fick han en hjärtinfarkt och behandlades även akut för blödningar i lungorna. Han har därtill KOL och har på senare tid även fått problem med blodtrycket och njurarna.

Pekka Tapio och hans barn trodde att den sammantagna problembilden och faktiska behov skulle kvalificera honom för en egen plats på särskilt boende. Därför överklagades kommunens beslut till förvaltningsrätten och i veckan avkunnades domen.

Förvaltningsrätten avslår Pekka Tapios överklagan. Domstolen anser att Pekka Tapio visserligen är i behov av stöd då han bedöms ha nedsatt hälsotillstånd och funktionsnedsättningar. Dessa behov kan dock tillgodoses genom utökade hemtjänstinsatser, skriver förvaltningsrätten.

Pekka Tapios son Jussi Tapio har reagerat starkt på domen, och särskilt en formulering. ”I nuläget uttrycker han dock inte någon oro för att bo i ett ordinärt boende”, står det.

– Det är inte sant, han har varit orolig för att behöva flytta till en egen lägenhet hela tiden. Pappa känner sig trygg på Solåsen men kan knappt sova för att han inte vet hur det ska bli, säger sonen Jussi Tapio.

Huruvida domen ska överklagas till kammarrätten är inte bestämt.

– Pappa ringde mig i torsdags kväll och berättade att domen hade kommit. ”Det var inga goda nyheter” sa han. Han var ledsen och uppgiven. Det känns nästan hopplöst att överklaga men något måste vi göra, säger han.

I januari kommenterade Burim Gashi, biträdande områdeschef i kommunen, ärendet.

"Jag är medveten om att det är svårt att få tag på en lägenhet men vi avhyser ingen om det inte finns någon ersättningslägenhet, ingen kommer att kastas ut. Men uppfyller man inte kraven så får man inte bo kvar", sa han.

Vad som händer nu är oklart. Någon annan lägenhet än den Pekka Tapio bor i på Solåsen har han inte att tillgå. Nycklarna till den tidigare hyreslägenheten är inlämnade och kontraktet uppsagt.

Sonen Jussi säger att det senaste beskedet var både oväntat och tungt.

– Är man så pass dålig som pappa är känns det jobbigt att behöva förlita sig på hemtjänsten, som dessutom är hårt pressad som den är. Han behöver inte bo just på Solåsen, men på ett liknande boende där han kan få både sällskap och hjälp.