Trumslagargården kan bli centrum för seniorer

När de boende på Trumslagargården i Eskilstuna flyttar till nybyggda lägenheter kan den gamla byggnaden förvandlas till seniorcentrum.

17 december 2018 11:58

Trumslagargårdens nuvarande anläggning, som bland annat inrymmer äldreboende och korttidsboende, är omodern och arbetsmiljöverket har påtalat brister i både boendemiljö och arbetsmiljö. Eskilstuna-Kuriren har tidigare berättat om det vitesföreläggande på två miljoner kronor som arbetsmiljöverket lagt efter att ha upptäckt att vissa hygienutrymmen inte uppfyller kraven på tillräckligt med utrymme för boende och personal.

– Vi håller på att ta fram ett underlag till arbetsmiljöverket som vi hoppas ska godtas. Någon ombyggnation är i nuläget inte aktuell eftersom hela boendet ska flyttas framöver, säger Johan Lindström, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.

Ett nytt korttidsboende med 80 lägenheter ska byggas intill nuvarande Trumslagargården på Sveavägen och det äldreboende som i dag finns på Trumslagargården ska sannolikt flyttas över till nybyggda kvarteret Nätet på Norr i Eskilstuna. Korttidsboendet har ännu inte börjat byggas men äldreboendet i kvarteret Nätet beräknas vara klart för inflyttning om något år, enligt förvaltningschefen.

Befintlig Trumslagargårdsbyggnad är dock tänkt att vara kvar i kommunens regi. Vård- och omsorgsnämnden i Eskilstuna har nu beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla ett seniorcentrum i Trumslagargården efter att nuvarande verksamhet flyttat ut och efter att fastigheten byggts om. Visionen är att seniorcentret ska bli en mötesplats för aktiviteter och social samvaro och ska innehålla bland annat IT-kafé, innovationsrum med ny teknik, ytor för träning och rehabilitering, restaurang med organiserade matlag, lokaler som kan användas av intresse- och pensionärsorganisationer samt kontor.

Centret ska även erbjuda äldrevägledning, anhörigstöd och dagverksamhet för demenssjuka.

Tanken är också att det ska finnas ett "levande bibliotek" där det i stället för böcker "lånas ut" en person som kan berätta om sina erfarenheter kring till exempel kroniska sjukdomar eller vård av närstående.

– Det här ligger några år fram i tiden, men vårt uppdrag är att börja skissa på detta nu, säger Johan Lindström.

Det nya seniorcentret föreslås ersätta dagens seniorcentrum på Alva Myrdals gata.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Oscarsson