På onsdagen fortsatte arbetet med att åtgärda Västeråsvägen efter tisdagens vattenläcka som inträffat i höjd med Parken Zoo.

Långa köer bildades i morgontrafiken vilka fångades på film av Eskilstuna-Kurirens Joakim Serrander (se ovan).

Eskilstuna energi och miljö upptäckte den akuta vattenläckan tidigt på tisdagsmorgonen. Läckan hade uppstått på en ledning vid rondellen mellan VästeråsvägenochFlackstavägen.

Enligt Eskilstuna energi och miljö var vattenläckan åtgärdad vid åttatiden på tisdagskvällen.

Arbetet med att få vägen i skick igen fortsatte under onsdagen.