Unika runstenen återinvigs

Jätterunstenen har blivit ett populärt resmål och ståtligt riktmärke längs Mälarvägen. Nu är det dags för officiell invigning.

5 maj 2019 05:52

Länsstyrelsen har bjudit in till invigning av Stora Tidö-stenen. Det vill säga den ovanligt stora runsten som i augusti grävdes fram i samband med schaktarbete vid sidan av Mälarvägen.

Den förbipasserande Eskilstunabon Erik Björklid såg, till skillnad från Trafikverkets entreprenörer som byggde cykelbanan till Sundbyholm, att stenen var ornamenterad. Det räddade stenen från att krossas och bli till schaktmassor. Det blev även starten på en serie händelser som i november utmynnade i att den då tvättade och nymålade Stora Tidö-stenen återplacerades cirka 900 meter från platsen den upptäcktes på.

På onsdag klockan 16 ska den drygt fyra meter långa och 2,4 ton tunga pjäsen återinvigas.

Stora Tidö-stenens nya placering är uppskattad. Runstenens egna charm, närheten till det intilliggande gravfältet Ormkullen och möjligheten att stanna till med bil har gjort att många lärt känna den. Stenen som officiellt heter Sö 91 betecknas av vissa som runstenarnas runsten i Sörmland. Den är en av absolut största i länet och bland de större i landet.

Landshövding Liselott Hagberg ska öppna invigningen och runforskaren Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet, som agerat expert åt länsstyrelsen, ska placera stenbumlingen i ett historiskt perspektiv.

Som den kompetenta runforskare han är kunde Magnus Källström omedelbart identifiera runstenen när Eskilstuna-Kuriren mejlade honom en bild. Betänk då att stenen ristades i början av tusentalet, hade varit försvunnen i hundratals år och att halva den liggande och smutsiga stenen var täckt av vatten.

"Oj, oj, oj, titta, titta! Den här känner jag igen från litteraturen. Den har en mycket speciell ornamentik och ser välbevarad ut. Jag blir alldeles till mig", sa Magnus Källström när han fick se bilden.

Stora Tidö-stenen finns nämligen avbildad i en arkeologisk förteckning över kända men försvunna runstenar och minnesmärken. Riksantikvarie Johan Peringskiöld träsnitt av runstenen som gjordes 1668, då stenen redan låg ner, och fanns i Magnus Källströms minnesbank.

– Jag minns den dagen mycket väl. Jag såg direkt att det var en riktig runsten och inte någon sentida historia. Och det mycket speciella rundjurs-huvudet gjorde att jag kopplade det till just den stenen, säger han.

Invigningsprogrammet sträcker sig över två timmar. Bland annat ska Trafikverket berätta om projektet med cykelvägen och Eskilskällans vänner kommer att ha ett samtal med "upptäckaren" Erik Björklid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson