Varningen mot Johanna Möller står fast

I december tilldelades Johanna Möller en varning av Ystadsanstalten efter att det framkommit att hon försökt leja två medintagna att mörda hennes mamma. Möller överklagade beslutet, men nu kommer beskedet att varningen står fast.

2 februari 2019 16:35

Eskilstuna-Kuriren har tidigare rapporterat om att Johanna Möller den 4 december 2018 misstanke om stämpling till mord, en utredning som fortfarande pågår. Johanna Möller har bestridit såväl anstaltens varning som brottsanklagelserna.

Den 11 december lämnade hennes juridiska ombud in en omprövningsbegäran till Ystadsanstalten för att få varningen upphävd.

I sin begäran slår Johanna Möllers juridiska ombud fast att de två medintagna haft motiv att beljuga henne ”till möjliggörande av deras önskan om förflyttning till annan avdelning/anstalt”.

I slutet av januari meddelade kriminalvården att Johanna Möllers begäran avslås. I beslutet konstateras att hon brutit mot anstaltens regler och villkor och inte visat hänsyn till medintagna.

Vidare fastslås att de anklagelser Johanna Möller framför mot de två medintagna inte ”föranleder annan bedömning”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla