Under 16 dagar kommer Eskilstuna kommun, ABF Sörmland, Diskrimineringsbyrån Humanitas, Eskilstuna Zontaklubb, Kvinnojouren Moa samt Tjejjouren Meja tillsammans uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Kampanjen går under titeln Time's up och hashtagen #timesupeskilstuna.

– Det börjar med den Internationella dagen mot våld mot kvinnor som en del av arbetet i mäns våld mot kvinnor, säger Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen på Eskilstuna kommun.

2017 fick Eskilstuna kommun Svenska jämställdhetspriset.

– Efter det har vi ställt ännu högre krav för att lära av varandra. Under två år har vi jobbat över förvaltningsgränserna för att lösa ojämställdheten tillsammans. Ökad jämställdhet är en del av lösningen på de utmaningar kommunen står inför.

Vad behövs för att minska våldet mot kvinnor?

– Vi måste förändra uppfostran av pojkar. Pojkar och män står bakom det mesta av våldet, vi behöver hjälpa dem med rätt verktyg, redan från början. Vi behöver dessutom hårdare straff och fler poliser. De attityder och normer som gör att våldet förekommer behöver förändras. Nu.

Under de 16 dagarna kommer bland annat flaggorna utanför stadshuset att vara orangea, som är den genomgående färgen i kampanjen. Ett skyltfönster på Kungsgatan 22 visar en konstinstallation med orange tema för att uppmärksamma de kvinnor i Eskilstuna som under 2018 utsattes för våld i en nära relation.

Arrangemanget inleds med en invigningsföreläsning med kriminologen och genusvetaren Nina Rung.