Exportföretag ser bistrare på framtiden

16 maj 2019 07:45

Framtidsutsikterna är inte längre lika ljusa för exportföretagen, enligt Business Swedens Exportchefsindex för det andra kvartalet.

Indexet, som är en sammanfattning av en rad olika frågor som rör export och framtidsutsikter, ligger nu på 53,9 jämfört med 57,5 under det första kvartalet.

Exportchefernas samlade prognos för framtiden är den lägsta sedan slutet av 2014, och lägre än det historiska genomsnittet på 57,3.

Men utsikterna skiljer sig åt för exporten till olika världsdelar. Den förväntade efterfrågan föll rejält i Västeuropa, Central- och Östeuropa, men var i princip oförändrad i Nordamerika, Asien och Oceanien. I Sydamerika, Mellanöstern, Turkiet och Afrika ökade den.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT