Falske greven har häktats i Stockholm

29 mars 2019 11:40

Det nya tidningsaktiebolaget Hemmets Vän höll i går konstituerande bolagsstämma i Katrineholm. Bolagsordningen godkändes. Till styrelse valdes direktören G. R. Grönkvist, fabrikören C. J. Ström, Kumla, byggmästaren E. Lindahl, Nyköping, distriktsföreståndarne J. E. Jansson, Linköping och E. Nilsson, Örebro, redaktör K. O. Samuelsson, Södertälje, handlanden Elias Öhman, Nyköping.

Newyorktidningarna meddela att det jättehydroplan, i vilket kapten Hugo Sundstedt väntades skola försöka företaga sin transatlantiska flygning, natten till onsdagen delvis ramponerats vid ett fall från 400 fots höjd. Genom detta missöde blir Sundstedt troligen ur stånd att deltaga i tävlingen då det måste behövas månader för att reparera maskinen.

En kunglig förordning om nya brödtyper har utkommit och träder i kraft den 5 april. Förordningen upptager 11 olika brödtyper, däribland 1919 års vetesemla och kaffebröd i vikt av 65 eller 32 1/2 gram, tillverkad av enbart vetemjöl, dock icke som wienerbröd, vari smör ikavlats.

Hinderlöshetsbevis har utfärdats för kassören Axel Robert Svensson att i Örebro utgiva "Sörmlands Folkblad".

Den falske greven, alias lantbrukseleven M. E. Sjödin, som häktats i Stockholm för bedrägerier på flera platser i Södermanland, påstås ha opererat även i Katrineholm. Vi ha emellertid ej kunnat få uppgiften kontrollerad. Till polisen har ingen anmälan om saken inkommit.

Kuriren för 50 år sedan

Det tvååriga försöksförbudet mot all användning av DDT-preparat kommer inte att innebära några allvarliga nackdelar för t. ex. lantbruket. Det upplyser assistent Anders Eriksson på lantbruksnämnden i Nyköping.

– Det har varit bekant under de senaste åren att DDT, som använts mycket och varit effektivt, bryts ned långsamt, och kan lagras i djur- och människokroppar. Många har därför gått över till giftigare preparat som har den fördelen att de bryts ned fortare.

Rönnqvists levererar rekordstor press till Volvos Arvika-smedja.

Strängstorps ende lanthandlare, Olle Andersson, fyller 50 år i år. Att han samma år skulle behöva slå igen butiken var kanske inte någon speciellt trevlig present. Han hade ju i alla fall hållit på i 16 år och 1 månad. Den 1 februari 1953 öppnade han nämligen.

Klart för slutbesiktning i Björkvik. Största hyreshuset inflyttningsklart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!