Färre journalister– fler kommunikatörer

Kommunikatörerna har gått förbi antalet journalister i antal. Medan de svenska mediehusen har krympt sina redaktioner med 25 procent de senaste tio åren har antalet kommunala kommunikatörer ökat med 106 procent, enligt tidningen Dagens Samhälle.

11 juni 2015 20:16

På två år har 1 000 journalistjobb försvunnit i Sverige. Även Eskilstuna har bidragit till den statistiken. Nu senast genom att tidningen Folket först minskat personalstyrkan och till sist lagts ner helt.

Men samtidigt som journalister sägs upp, antalet tidningsläsare minskar, redaktionerna slimmas och tidningar läggs ner exploderar antalet kommunikatörer i kommuner, regioner och landsting. På fyra år har de blivit 30 procent fler. Det visar en kartläggning som Dagens Samhälle har gjort tillsammans med Sveriges Radios program Medierna i P1.

De har jämfört antalet kommunikatörer i Sveriges 25 största kommuner. Flest kommunala kommunikatörer finns i Göteborg. Där finns 145 anställda jämfört med tvåan Stockholm där motsvarande siffra är 93.

Eskilstuna kommun listas som nummer sju med sina 28 anställda kommunikatörer. I förhållande till antalet invånare hamnar dock Eskilstuna på tredjeplats, efter Helsingborg och Uppsala.

På vissa håll har det framförts kritik mot att kommunikatörer tagit över journalisternas roll som samhällsinformatörer. Det har funnits farhågor om att kommuner med ett starkt kommunikationsmaskineri försöker ge en enbart positiv bild av det kommunala arbetet under journalistisk täckmantel.

– Kommunikatörerna har inte till uppdrag att granska sin arbetsgivare, i det här fallet kommunen. Därför riskerar det att bli ett problem för demokratin i förlängningen. Informationen riskerar att bli tillrättalagd vilket vi ser prov på ibland, säger Eva Burman, ställföreträdande chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren.

Men Eva Norberg, kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun, ser ingen risk med att den information som går ut till medborgarna "friseras" för att sätta kommunen i bättre dager.

– Nej, enligt vår policy ska allt som är av intresse för våra invånare kommuniceras utåt även om det innebär dålig publicitet, säger hon.

Kommunikatörerna i Eskilstuna kommun arbetar med såväl intern information ute på de olika förvaltningarna som med att informera kommuninvånarna om allt från skolval till gatusopning. Endast en liten del av arbetet går ut på att ha kontakt med medier. Enligt Eva Norberg är en av förklaringarna till att antalet kommunikatörer vuxit på senare år att medborgarna numer kräver snabba svar från kommunen på ett sätt som inte funnits tidigare.

– En stor del av arbetet handlar om att svara på frågor som ställs till oss via sociala medier, säger Eva Norberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Vilhelmson