Fastighetsägare tvingas böta och riva staket

En fastighetsägare på landsbygden utanför Katrineholm tvingas böta och riva ett olovligt staket.

14 december 2019 06:03

Fastighetsägaren har tidigare varit föremål för böter i bygg- och miljönämnden. Då gällde det en 60 kvadratmeter stor sommarstuga som byggts utan bygglov inom strandskyddat område. En byggsanktionsavgift på 78 488 kronor utdömdes och fastighetsägaren fick samtidigt ett föreläggande om att riva ett olovligt staket. 

Vid ett besök den 21 november i konstaterades det att staketet stod kvar.

Nu beslutar nämnden att hos mark- och miljödomstolen ansöka om ett vite på 25 000 kronor. Därefter är böterna 25 000 kronor för varje påbörjad tvåmånadersperiod som staketet står kvar.

Staketet ska rivas så att en 15 meter bred passage lämnas mot strandlinjen samt på båda sidor om en byggnad. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud