Flen köper Stenhammarsmark för 373 000 kronor

22 mars 2019 09:00

F. H. K. har gått i författning om att tillgripa de åtgärder författningarna medge för att få fram det smör som, som eventuellt tredskande mejerier ligga inne med. Möjligen kan man på det sättet få till stånd någon smörtilldelning i väntan på margarinet.

60 år fyllde i tisdags Brita Olsson i Sjögölet, Österåker. Brita Olsson, som är född i samma socken, reste i unga år till Nordamerika och vistades där tills hon för sjukdoms skull måste resa hem. Någon bättring blev det emellertid icke utan förlamning inträdde i lemmarna.

Stall- och ladugårdsbyggnaden vid Hjärsta gård utanför Örebro nedbrann i går eftermiddag till grunden. Djuren räddades utom ett ungnöt samt några får och grisar. Elden antages ha uppstått genom kortslutning. Det brunna var försäkrat.

Åter ett offer för halkan. En 10-årig flicka Maise Åkerman från Valla råkade i går middag halka på Järnvägsgatan i Katrineholm och bryta ena benet. Hon fördes till Kullbergska sjukhuset, där benet gipsades. För närvarande vårdas hon hos en bekant familj i staden.

ANNONS: Doktor Ellwyn, Katrineholm, bortrest d. 23-25 dennes.

Kuriren för 50 år sedan

"Folkhögskolan hjälper" är en riksomfattande drive för u-landshjälp som SFEF (Folkhögskoleelevernas förbund) genomför. I år satsar man på ett läkemedelsprojekt i Tanzania. Driven görs i samarbete med Rädda Barnen. Det betyder naturligtvis att också Kjesäter skall dra sitt strå till stacken. Och det "strået" blir i form av ett dagsverke den 28 mars, då eleverna på skolan är lediga.

Flen köper Stenhammarsmark för 373.000 kronor. Förhandlingar om markbyte kan ge staden ytterligare områden.

Omsättningen vid Sörmländska Lantmännens Centralförening ökade under 1968 med 7,1 procent eller i pengar drygt 10 milj. kr. Den totala omsättningen för året blev 153.986.370:53. även antalet insatser ökade, medan medlemsantalet i länet minskade med 98 till 4.094. Anslutningstätheten på arealer över 5 hektar beräknas till 92 procent. I Katrineholmsdistriktet har föreningen 602 medlemmar, i Vingåker 308 och i Flen 381. Nyköpingsdistriktet är störst med 926 medlemmar.

Marcella Hopogliono blev häromdagen Italiens yngsta brud när hon gifte sig med 21-årige Giuseppe Greco. Marcella är 12 år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!