Temadag om offentlig utsmyckning

Man ska tänka på vad man ska ha för offentlig konst redan när byggnationen av en ny byggnad eller plats pågår. Det var ett av budskapen under gårdagens temadag om offentlig konst. När Flens kommun nu bygger nytt äldreboende finns den offentliga utsmyckningen redan på agendan.

17 maj 2011 06:08

I går anordnades en inspirationsdag om offentlig konst. Tjänstemän och politiker från länets kommuner samt från landstinget var inbjudna till hörsalen på Biblioteket i Flen. Bland andra föreläste Ann Magnusson som är konstkonsult. Hon talade om hur processen går till från en vision till genomförande. Hon pratade om vad kommunerna bör tänka på och ta hänsyn till när de beställer konst. Hon visade också exempel på att offentlig konst kan vara mycket mer än skulpturer. Till exempel visade hon textil gestaltning och armaturer.

Efter konstens regler

Ett av Ann Magnussons råd var att redan under bygget av ett nytt hus eller en ny plats tänka på vad man ska ha för offentlig konst. För Flens kommun är det rådet i allra högsta grad aktuellt.

- Nu när äldreboendet byggs har vi gjort efter konstens alla regler från början. Ärendet om offentlig konst på äldreboendet ska upp i kultur- och fritidsnämnden nästa vecka, berättar Berit Robrandt Ahlberg som är kultur- och fritidschef.

Enligt förslaget ska tre konstnärer bjudas in för att ta fram var sitt förslag till utsmyckning. Total kostnad för framtagande av skisser och utsmyckning förslås vara 420 000 kronor, vilket är en procent av NCC:s anbud. Men det är dock inte bara upp till kultur- och fritidsnämnden att bestämma om utsmyckningen eftersom det är tekniska förvaltningen som hanterar kostnaderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa