Upprop för landsbygden

Leader Inlandet har skickat ett öppet brev till politiker inom kommun, landsting och riksdag för att rädda en utdöende landsbygd.
- Det är dit vi är på väg med den politik som förs. Görs inget finns snart inte så mycket landsbyggd att prata om, säger Niklas Witt.

24 maj 2011 07:15

Niklas Witt är ordförande i landsbygdsutvecklingsföreningen Leader Inlandet. De anser att politiken som idag förs i Sverige hotar att göra det omöjligt att bo och driva företag på landsbygden.

- Delar av det fasta telenätet monteras ner, bredband och mobiler har inte samma täckning som i stan. Skolor och serviceinrättningar läggs ner och det blir längre och längre till sådant man tar för givet i stan, säger Niklas Witt.

Nu har Niklas Witt tillsammans med de andra 17 medlemmarna i Leader Inlandets styrelse skrivit ett öppet brev med förhoppningen ett en förändring ska ske.

- Vi hoppas få svar och förslag på åtgärder så att vi kan vända den negativa trenden tillsammans med politikerna, säger Niklas Witt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Berggren