Läs hela brevet här

Leader Inlandets öppna brev till förtroendevalda i riksdag, landsting och kommuner.

24 maj 2011 10:40

Kommunernas ”våta dröm” är att de som väljer att flytta från storstaden skall flytta till just deras kommun. EU, staten och landets kommuner bidrar med stimulansmedel och ambitioner för både boende och näringsliv. Men hur fördelas resurserna? Leader Inlandet är en ideell förening som fördelar medel till landsbygdsutveckling, med stöd av stimulansmedel som avsatts av EU, staten och kommunerna. Se
Det politiska etablissemanget vill att det ska lysa i landsbygdens stugor på kvällarna, åkermarken skall brukas, hagarna betas, sommarhus skall kunna hyras och lokala hantverkare, gårdsbutiker och caféer finnas att besöka under sommarmånaderna. Dessutom vill man att entusiastiska entreprenörer skall flytta ut på landsbygden och dra igång småföretag som skapar lokala arbetstillfällen.

Kommunerna vill oftast att alla som bor i kommunen skall bo i själva tätorten. Resurser styrs mot centralorten och en ringa del kommer landsbygdens skattebetalare till del. De som väljer att bo på landsbygden gör det med öppna ögon och utan större förväntningar på infrastruktur och service. De vet vad de har och vad de ger sig in på och är beredda att själva ordna och betala för sin samhällsservice.

För att utveckla boende och företagande på landsbygden måste vissa grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Förutsättningarna skiljer sig inte mycket från vad som gäller i tätorten, men eftersom servicen ofta är dålig försvåras både boende och företagande och lockar inte till ny inflyttning.

Det som försämras när det gäller att bo och arbeta på landsbygden är ofta självklarheter, som många tar för givet. Men tyvärr är det många av dessa självklarheter som inte fungerar alls på landsbygden. Det kan till exempel vara

* Fast telefoni och fax som monteras ned i många kommuner
* Mobiltelefoner. I många områden är täckningen obefintlig och ingen utbyggnad planeras
* Fungerande bredband. Inga fasta nät och/eller obefintlig täckning i många områden, ingen utbyggnad planeras
* Morgontidning och post i rimlig tid på dagen. Posten anländer först efter klockan 15 och det kommer ingen tidning lördag-söndag
* Tåg som fungerar med vettig tidtabell. Det är dålig prioritering för lokaltåg både vad gäller tidtabell och störningar liksom brist på samordning med övrig trafik
* Konkurrenskraftig skola. Skolkommuner som resultatmässigt placerar sig i botten lockar inga inflyttare.

Vad svarar våra förtroendevalda? Hur länge ska landsbygden leva?

Leader Inlandet med representanter för offentlig, ideell och privat sektor i Kungsör, Flen, Eskilstuna , Strängnäs, Gnesta och Nykvarn

”En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling.”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!