Välkommet besök av skolinspektionen

I går samlades Barn och utbildningsförvaltningens chef Michael Martinsson, Kristina Jävergren (S), Monica Falk (A2), Lars-Erik Lordh (S), den nyrekryterade projektledaren Kristina Lohman samt informationsstrategen Marianne Rydefeldt-Skog, för att tala om Skolinspektionens kritik.

24 mars 2012 06:51

Det var med bestämd och positiv inställning som så väl Martinsson som Jävergren fastslog att det är bra med Skolinspektion, att det är bra att få veta vad som behöver förbättras.

– Man kan deppa ihop och tänka 'vad är det här?', men det gör vi inte här i Flen Kommun. Dessutom känns kick off-dagen vi hade i onsdags som någonting väldigt positivt, sa Monica Falk.

Michael Martinsson förklarade att de flesta punkterna som Skolinspektionen har listat handlar om brister som organisationen redan har sett och i viss utsträckning redan börjat arbeta bort.

– När inspektionen var här i januari hade vi just sjösatt den nya organisationen. Jag tror att förutsättningarna kommer att bli mycket bättre än de var då. Jag tror att det till viss del redan är bättre.

Han menar att det är bra att ha inspektionens punkter som en checklista, det är bra att ha problemen identifierade så man jobba igenom dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Lantz