Facket kräver högre lön för kommunala chefer

Fackförbundet SKTF vill att chefer anställda av Flens kommun ska ha högst 25 anställda under sig och samma löneutveckling som chefer i näringslivet.

23 juni 2010 22:41

– Kommuner som satsar på sina chefer får tryggare chefer som kommunicerar och stödjer sina medarbetare, säger Niklas Witt, ordförande i SKTF.

I dag lämnar SKTF över en framställning om ledarskap i Flens kommun till kommunchefen Lars Rådh. SKTF anser att det behövs tydliga ledare i kommunen som skapar trygghet bland medarbetarna.

Samma löneutveckling

Fackförbundet yrkar att chefer i Flen ska ha samma löneutveckling som chefer inom näringslivet. Löneutvecklingen ska styras av kvalité och resultat i verksamheten, inte antalet medarbetare och storlek på budget.

I torsdagens papperstidning kan du läsa hur Niklas Witt, facklig representant och kommunjurist motiverar kravet på höjda löner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefin Falk