Nordgren överklagar beslut om 6 miljoner

Kommunstyrelsens beslut att ge tekniska nämnden 6,1 miljoner extra bör rivas upp, anser Robert Nordgren (MP).

1 september 2010 06:42

Han har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping.

För två veckor sedan fick tekniska nämnden ett extra anslag på 6,1 miljoner efter beslut i kommunstyrelsen. Pengarna togs ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov. Tekniska nämnden hade begärt tilläggsanslag till fastighetsförvaltningen.

Kommunalrådet Anders Berglöv (S) menade att budgeten för fastighetsförvaltningen varit underfinansierad. Därför var det i sin ordning att skjuta till mer pengar.

Oppositionen protesterade och krävde en åtgärdsplan med besparingar. Vidare ansågs miljonrullningen vara av den storleken att beslutet borde tas av fullmäktige.

Och det är också vad Robert Nordgren påpekar i sin överklagan. Han anser att kommunstyrelsen gått utanför sin befogenhet och att beslutet ska rivas upp.

Han konstaterar att kommunens budget är fastställd av kommunfullmäktige – då är det också till kommunfullmäktige nämnderna ska vända sig om det behövs tilläggsanslag, anser Nordgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Edlund