Nytt bolag kan ge billigare fastighetsförvaltning

I morgon ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om kommunens lokaler kan utnyttjas effektivare genom ett nytt kommunalt bolag. Det berör bland annat skolor, fritidsgårdar, stadshus, Amazon och brandstationer.

6 september 2010 06:30

Ju längre man väntar med underhåll desto dyrare blir det. Kommunens fastighetsförvaltning har gått back i flera år, senast i augusti fick tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 6,1 miljoner kronor för att täcka underskottet.

Tre alternativ

Det finns tre alternativ för att komma till rätta med fastighetsförvaltningen, enligt en utredning från Pricewaterhouse Cooper.

Det första är att bilda ett nytt kommunalt bolag med egen vd och organisation. Det skulle innebära att kommunens kostnader för fastighetsförvaltning och administration ökar jämfört med nuläget. Samtidigt skulle ett nytt bolag göra det möjligt för Flens kommun att ta ut vinst.

Det andra alternativet är att fastighetsförvaltningen ska skötas av Flens bostads AB. I det tredje alternativet ska fastighetsförvaltningen skötas av ett dotterbolag till Flens bostad, men då kan kommunens insyn minska eftersom dotterbolaget styrs direkt av Flens bostad.

I samtliga alternativ ska vissa skogsfastigheter, exploateringsmark och parkmark bli kvar i kommunens ägo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josefin Falk