Allt fler behöver försörjningsstöd

Socialnämndens kostnader ökar kraftigt på flera områden. Nu är prognosen att nämnden i år kommer att få ett resultat som slutar på minus 30 miljoner kronor jämfört med budget.

18 maj 2018 06:12

De senaste åren har socialnämnden brottats med stora underskott. Prognosen för i år ser heller inte bättre ut. Under årets fyra första månader är nämndens resultat minus drygt 20 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för nämndens helårsresultat ligger på minus drygt 30 miljoner kronor. Det är flera områden inom socialnämndens verksamheter som har ökade kostnader.

Stora summor läggs på konsulter inom individ- och familjeomsorgen. Detta eftersom kommunen har svårt att rekrytera personal till avdelningen. Kostnaderna ökar också inom hemtjänsten. Antalet beviljade hemtjänsttimmar har blivit fler jämfört med året innan. Detta samtidigt som kommunen har haft svårt att rekrytera personal till hemtjänsten. För att lösa situationen har ordinarie personal fått arbeta på övertid och det har lett till ökade kostnader. Även kommunens utgifter för särskilt boende har blivit högre.

Socialnämnden hade budgetuppföljningen uppe på sitt möte på onsdagen. Nämnden beslutade då att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.

Vad ska nämnden göra mer åt underskottet?

– Jag ska ta upp underskottet på ett möte med nämndernas ordförande och majoritetens gruppledare på fredagen. Då ska vi diskutera hur vi i den politiska majoriteten ska arbeta med det, säger Daniel Ljungkvist (S), socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen har tidigare varit framgångsrik med att få ned kostnaderna för försörjningsstöd. Genom olika insatser lyckades kommunen för några år sedan sänka utbetalningarna till försörjningsstöd med 40 procent. Men nu ökar åter kostnaderna för försörjningsstöd.

– Det är en av de frågor vi ska diskutera på fredagen. Läget är allvarligt, säger Daniel Ljungkvist.

Sedan 2015 har antalet nya ärenden inom enheten för ekonomiskt stöd fördubblats. Antalet nya ärenden har gått från cirka 200 till 400 hushåll.

– Det tråkiga är att det långvariga behovet tenderar att öka. Vi har många nyanlända. De går igenom etableringsfasen på två år men det dröjer åtta år innan de får egen försörjning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa