Det tidigare aviserade mötet mellan Flens kommun och skogsstyrelsen, länsstyrelsen, Mellanskog och Naturskyddsföreningen har nu hållits och även om detaljerna inte är spikade har man fattat beslut om avverkning.

"Deltagarna är överens om att avverkning av angripna och ännu ej döda granar ska göras så fort det går. Redan döda granar ska i möjligaste mån bevaras men kan toppas för att minska otryggheten som på sikt kan uppstå för dem som vistas i området. Rödlistade arter ska bevaras, men vissa kan försvinna när granarna dör", förklarar Björn Rabenius, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, i ett mejl.

Han poängterar att det främst är granbarkborren som är orsaken till att rödlistade arter hotas i den aktuella situationer, inte primärt kommunens avverkning

Exakt hur mycket av skogen som kommer att avverkas och när det sker är ännu inte bestämt, men Rabenius säger att det ska göras vid en tidpunkt och med "sådan försiktighet" att markskador minimeras.

"De sociala värdena och rekreationsvärdena ska bevaras så långt det är möjligt vilket är, och hela tiden har varit, kommunens ambition", skriver han.

Det var i vintras som man konstaterade att Brogetorpsskogen är angripen av granbarkborre och för att minimera risken för spridning fattades ett avverkningsbeslut. En grupp kommuninvånare har visat sitt missnöjde bland annat genom protestlistor mot avverkningen.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor vid ett informationsmöte på biblioteket på måndag. Då medverkar kommunen, skogsstyrelsen och Mellanskog.