Civilministern på besök i nya Stenhammarskolan

Under onsdagen kom civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Stenhammarskolan för att se hur Flens kommun har arbetat med integration och vilka svårigheter de stöter på.

6 februari 2019 19:10

– Jag valde att besöka Flen för det här är en typ av kommun, där vi ser behov av att förstärka resurserna, både med glesbygdssituationen och att man tagit emot många nyanlända. Regeringens ambition är ju att alla kommuner ska få bra förutsättningar att driva välfärds- och utbildningsverksamheter, säger Ardalan Shekarabi (S), Sveriges civilminister, när han gör sitt första besök ute i Sverige sedan regeringsombildningen.

Under förmiddagen besökte civilministern ABF för att se de jobbar med asylsökande och därefter gjordes en rundvandring på Stenhammarskolan. Stenhammarskolan som invigdes i höstas byggdes delvis för att minska segregationen i Flens skolor.

– Här har man gjort en stor investering i skolan och jag tror att det är viktigt att det som vi nu kommit överens om i januariavtalet med mer resurser till kommunen blir verklighet. Mycket av de utmaningar som vi diskuterar kring integrationen återstår ute i kommunerna och då är det otroligt viktigt att vi har en nära dialog med kommunerna, så att de kan få rätt stöd.

– Kommunerna ska kunna se till att de som är nyanlända eller relativt nyanlända får möjlighet att komma in i samhället och få en egen försörjning, säger Ardalan Shekarabi.

Under besöket fick Ardalan Shekarabi (S) se den nya F-6 byggnaden och ta en rundtur i klassrummen och i de gemensamma utrymmena.

Rundturen leddes av rektor för F-3 Per-Ola Andersson. Utöver civilministern, deltog även bland annat kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv (S) och barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens chef Lena Furén.

Rektorerna för F-3 och 4-6 Per-Ola Andersson och Tuija Zens lyfte under samtalen fram några av de problemen som de upplevde.

– Det är väldigt svårt att rekrytera behöriga lärare, säger Tuija Zens och får medhåll från rektorskollegan.

De lyfter även fram det höga antalet elever med invandrarbakgrund, 28 procent i Flen jämfört med 8 procent i hela landet.

– Det finns många hos arbetsföremedlingen som har en pedagogisk utbildning från ett annat land och det vore bra om vi fick bättre möjlighet att ta vara på den kompetensen, säger Tuija Zens.

– Det är en bra resurs att ha anställda med samma bakgrund och språk som elever och vårdnadshavare har, säger Per-Ola Andersson.

Vad tar du med dig från besöket i Flen?

– En viktig sak är ju att den förändring som arbetsförmedlingen går igenom hanteras på ett sådant sätt att dialogen mellan staten och kommunerna inte försvinner. Bara för att arbetsförmedlingen omorganiseras och förändras så får det inte betyda att kommunernas möjligheter till ett nära samarbete med staten kring arbetsmarknad och integration försämras, så det tar jag med mig härifrån, säger Ardalan Shekarabi (S).

Vad vill du fokusera på den här kommande mandatperioden?

– Jag vill slåss om en likvärdig välfärd i hela Sverige, det ska inte spela någon roll om man bor i Flen, Nyköping, Kiruna eller Malmö, säger Ardalan Shekarabi (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cassandra Grönlund

Ämnen du kan följa