De ska odla integration och skapa jobb

Med hjälp av odling och skogsvård ska personer med försörjningsstöd bli anställningsbara. Det är målet med Flens kommuns nya satsning.

13 januari 2020 17:55

Plantskolan, så heter projektet som på måndagsmorgonen inleddes vid odlingslotterna bredvid Flens kyrkogård. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Björn Rabenius och Katarina Jansson från Sörmlands sparbank förklarade officiellt projektet som startat genom att klippa ett band.

 – Människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden och i dag går på socialförvaltningens stöd ska lättare integreras och så småningom bli anställningsbara. Det är vår ambition ytterst, säger Björn Rabenius.

Integrationen ska ske med bland annat odlingen som verktyg.

– Vi ska låta personerna som är med i projektet lära sig gröna näringar och odling. När det inte går att göra någonting här på plats så kommer de att vara med i andra arbetsuppgifter som till exempel skogsbruk. Dessutom ska de kunna få ett nätverk, integreras och få språkstöd under tiden, säger Björn Rabenius.

Projektet involverar flera parter förutom Flens kommun, Sörmlands sparbank står som sponsor, Stenhammars slott upplåter mark till projektet och ABF är engagerade.

– Det här är ett projekt som handlar mycket om integration och vi ser det som ett sätt att göra skillnad, säger Katarina Jansson från Sörmlands sparbank.

Intresset för projektet bland de som går på försörjningsstöd i Flen har varit stort. En av deltagarna är Omar Adam.

– Jag är jätteglad över att vara med. Jag odlade lite i mitt hemland och jag hoppas att det här kommer att bli bra, säger Omar Adam.

Fredrik Arnoldsson från Flens kommuns tekniska kontor är arbetsledare och en av de som kommer att hålla i arbetet när deltagarna är i skogen. Han har flera års erfarenhet av hur nyanlända har hjälp till med att bland annat röja i parknära skog i Flen. 

– Det har varit klockrent det vi har gjort de senaste fyra-fem åren. Nu blir det en utveckling av det. Vi ser behovet av arbetskraft i skogen, det finns hur mycket som helst att göra, säger Fredrik Arnoldsson.

Projektet är initialt tänkt att vara ettårigt, men förhoppningen är att det ska vara början på något mer bestående.

– Vi hoppas att det här första årets ska ge ett mervärde. Det har varit odling på de här lotterna tidigare, men nu har vi tagit ett nytt grepp och gjort det lite mer strukturerat så det kan bli någonting vi kan fortsätta med år efter år om det blir lyckosamt, säger Björn Rabenius.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert Dalgren