De vill behålla unik tillgång på gode män

Flen, Vingåker och Gnesta har sedan elva månader tillbaka en gemensam överförmyndarnämnd.

14 december 2019 12:42

Ordförande Arne Lundberg (S) inledde torsdagskvällens möte i kommunfullmäktige, med att ge en lägesrapport från den nya överförmyndarnämnden.

Nämnden är sedan elva månader tillbaka gemensam med Vingåkers och Gnesta kommun.

– Det har varit jättespännande och ett omtumlande år. Det är olika kulturer som vävs samman, sa Arne Lundberg.

Nu är verksamheten dubbelt så stor som den tidigare i Flens kommun, berättade Jenny Dunberg, jurist och verksamhetsledare.

Överförmyndarnämnden ska utreda behov av, samt granska, gode män och förvaltare. Under 2019 har man bevakat 823 huvudmäns rätt och utövat tillsyn över nästan 210 miljoner kronor.

Att Flen har god tillgång på ställföreträdare, det vill säga gode män eller förvaltare, gör kommunen unik i ett riksperspektiv, enligt Jenny Dunberg.

– Man har jätteproblem att få de här ideella krafterna att ställa upp och ta uppdrag. I Flen har ni inte haft det problemet. Men för att vi ska behålla våra ställföreträdare så måste vi vara snabba i vår handläggning. Våra ställföreträdare utför ett enormt viktigt uppdrag och får ett litet arvode. Det ska de få i god tid, sa hon.

På kontoret jobbar fem handläggare, varav fem är jurister. Jenny Dunberg påtalar vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi har de sista åren haft en stor personalomsättning och det märks i verksamheten, sa hon.

De vill också utveckla digitala lösningar i samarbete med banker.

– Vi är oerhört papperstunga. Vi jobbar bara med fysiska pappersakter. Vi skickar ut pappersbeslut, sa Jenny Dunberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrica Andersson