Varje år försvinner uppskattningsvis tre miljarder kronor från landets kommuner på grund av fusk, oegentligheter och korruption. Det visar flera statliga utredningar. Det motsvarar lönen för 4 000 undersköterskor eller driften av 45 vårdcentraler. De siffrorna visade Karin Tengdelius, utvecklingsledare för demokrati och styrning på SKL, upp under sitt föredrag på länskonferensen för revisorer inom kommun och landsting i Sörmland.

– Det går inte att svara på hur utbrett det är med oegentligheter. Men det förekommer och har sannolikt ökat, säger Karin Tengdelius.

Under föredraget på Hedenlunda slott pratade Karin Tengdelius mycket om hur kommuner och regioner kan arbeta förebyggande för att få bukt på oegentligheter.

–  Det handlar bland annat om bra uppföljningsklausuler i avtal, löpande uppföljningar, samarbete med skattemyndigheten och utbildning, säger Karin Tengdelius.

I Flens kommun finns det sju revisorer som tillsammans granskar alla nämnder och kommunala bolag. Marina Östmark är ordförande för revisornerna i Flens kommun och var en av revisornerna på plats på Hedelunda.

– Jag har inte varit med om någon korruption i Flen under min tid. Det har i så fall handlat om att det har tagits felaktiga beslut eller tagits fram felaktiga underlag. Bland annat har det ibland tagits in konsulter som har kostat för mycket pengar, säger Marina Östmark.

Under konferensen höll även juristen Oscar Arnell ett föredrag om bolagsstyrning och lekmannarevision.