Berättelser om gamla tider ska få nytt ljus på sig. För detta har Södermanlands hembygdsförbund och Bygdegårdsdistriktet Södermanland fått pengar från Region Sörmland.

Flera berättarkvällar med lokala teman arrangeras runtom i Sörmland under oktober och november. Detta ska även skapa en levande landsbygd och motverka ensamhet och isolering.

Om vägnätet i Sörmland berättar Jan Moberg, författare till boken "Från hålväg till motorväg", på Vadsbro-Blacksta föreningsgård den 20 oktober. Arrangemanget görs tillsammans med Vadsbro-Blacksta hembygdsförening.

– Det är ju gamla sträckningar runtom i bygderna. Någon hade gått från Husby och nedåt genom Vadsbro mot Sköldinge, säger Roland Johansson, sekreterare i hembygdsföreningen. 

Jan Moberg har arbetat 40 år inom vägsektorn. Att en del sörmländska vägar hade en så lång historia som från vikingatiden förvånade honom – och väckte hans intresse såpass att det resulterade i en bok.

Efter föredraget visas en filmad bilfärd på den gamla vägen mellan Björkvallakorset och Ålspånga. Vägen från Vadsbro till Bettna byggdes om 1984.

Evenemanget är en del av projektet men hade ordnats i vilket fall, enligt Roland Johansson.

– Vi brukar ha något varje år, någon som berättar om det ena eller andra. Vi hade gjort det oavsett vem som hade bidragit med pengar, säger han.

I Dunkers församlingshem, den 14 november, berättas om äldre tiders vardagsliv och skola i Dunkers bergslag. Där är även föreningen Björndammens masugn arrangör.