Glädje på Europaskolan efter Pisa-rapporten

På Europaskolan Malma gläds man över Pisa-resultatet och ser flera nycklar till framgången.

3 december 2019 18:48

Pisa är en internationell studie över 15-åringars kunskaper, årets rapport visar att  Sverige har höjt sig jämfört med förra året. Svenska elever ligger över snittet i alla de tre kunskapämnena läsning, matematik och naturvetenskap. 

Mimmi Klemets är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Europaskolan Malma och hon gläds extra mycket åt den positiva lästrenden.

– Jag upplever att många elever har ett läsmotstånd så jag är lite förvånad men väldigt glad, säger Mimmi Klemets.

Hon och hennes kollega Lisa Dahlin (SO-lärare) tror att de fina resultaten delvis kan bero på att läroplanen som infördes 2011 börjar bära frukt och att den svenska skolan har hunnit ikapp digitaliseringen.

– Och så tror jag att man som lärare måste våga prova nya saker, elever påverkas av en lärare som är uttråkad, säger Lisa Dahlin.

Lizen Palmer och Oskar Mejyr är båda 15 år och går i klass 9a på Europaskolan. De tycker att det viktigaste för att kunna ta in kunskap är lärare som lyssnar.

– En bra lärare kan ta kritik, lyssna på sin aelever och vågar fråga hur eleverna tycker om undervisningen, säger Oskar Mejyr.

– Lärarna måste förstå oss för att vi ska kunna förstå dom, säger Lizen Palmer.

Pisa-rapporten lyfter fram vikten av studiero. 

– Studiero är superviktigt, det är något vi lärare är skyldiga att erbjuda, säger Mimmi Klemets.

Rapporten visar även att skillnaden i prestation mellan flickor och pojkar minskar.

– Vi pratar om det i dag, det har uppmärksammats på ett helt annat sätt, säger Lisa Dahlin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert Dalgren