Heltidstjänster ska hjälpa Socialnämnden

Heltidsarbete blir norm inom alla kommunens verksamheter. Förhoppningen är att det ska minska stress, ge tryggare anställningar – och en ekonomi i balans, enligt ett pressmeddelande.

21 juni 2019 13:39

Flens kommun har påbörjat projketet "Heltid som norm", som man har testat på socialförvaltningen med en ambition om att det ska innefatta alla kommunens verksamheter.

"Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i offentligt verksamhet jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att fler medarbetare arbetar heltid", skriver man i ett pressmeddelande.

Daniel Ljungkvist (S), socialnämndens ordförande menar att projektet bland annat ska resultera i att hemtjänsten får en jämnare arbetsfördelning över dygnet, att anställda får bättre scheman med mindre stress och därmed färre sjukskrivningar och minskad sjukfrånvaro.

"Det ska ge en mer stabil bemanning, en bättre kontinuitet, trygga anställningar och en ekonomi i balans. Vi vet att vi inte är där än men det är vår absoluta ambition att alla medarbetare ska känna av effekterna inom en snar framtid", säger Ljungkvist i pressmeddelandet.

Enligt årets första delårsrapport för socialnämnden har man fått ner kostnaderna för konsulter rejält jämfört med förra året. Prognosen är att man över hela året kommer ha en konsultnota på tre miljoner – vilket kan jämföras med förra årets 20 miljoner.

Något anställningsstopp gäller inte längre, sedan den 20 maj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!