Inget porrfilter på kommunens datorer

Det saknas forskning och nationella rekommendationer, därför avslås medborgarförslaget om att införa ett porrfilter i Flens kommun.

3 april 2020 07:13

Flens kommun bör installera ett så kallat porrfilter på sitt trådlösa nätverk samt på sina enheter inom skolan, fritids på bibliotek och på andra offentliga platser. Det var budskapet i medborgarförslaget som kommunen fick in i början av oktober förra året.

– Det är bara att gå in på Porrfri barndom och läsa om hur barn och unga påverkas och vilka konsekvenser porr kan få, säger Sara Willman som står bakom förslaget.

I ungefär hälften av landets skolor finns det porrfilter och Eskilstuna och Katrineholm är exempel på kommuner där ett system har införts för att blockera sexuellt innehåll. Men expertisen är oenig kring om porrfilter är bra eller ej. Vissa anser att det är orimligt att det inte finns filter på skolor när det är praxis på många arbetsplatser medan andra menar att det är lätt att kringgå filtren som dessutom kan stoppa annat än tilltänkt material.

Flens kommun går nu på den senare linjen. Medborgarförslaget avslås med motiveringen att "det saknas forskning och nationella rekommendationer som stöd för förslaget".

Sara Willman hade inte tagit del av kommunens beslut när kuriren når henne, men hon står fast vid sin ståndpunkt.

– Porr är lättillgängligt och även om det största ansvaret kommer hemifrån ligger det ett ansvar på skolan också. Det handlar inte bara om vad vi förbjuder utan även allt som vi tillåter, säger hon.

Beslutet fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott och ska nu vidare till kommunstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert