Inte en enda traditionell valstuga i Flen

I grannkommunerna Strängnäs och Eskilstuna står partiernas valstugor redan på plats i städernas centrum men i Flen kommer det inte att ställas upp en enda traditionell valstuga. Liberalerna har dock en särskild vallokal i Malmköping och Socialdemokraterna kommer att ha ett tält i Flens centrum de sista veckorna innan valet. De andra partierna satsar på att möta väljarna på andra sätt.

15 augusti 2018 06:07

1. Kommer ditt parti att ha valstuga?

2. Hur når ni ut till väljarna i stället?

Kaj Johansson, Vänsterpartiet:

1. – Nej. Jag hade tidigare i år en idé om ett demokratitorg men intresset var begränsat hos de andra partierna. Jag hade tyckt att det hade varit en större poäng om alla partier hade haft en valstuga på samma ställe, men att vi själva ska ha det tror jag inte på. Vi har haft valstuga tidigare i vår egen lokal, men vår erfarenhet är att man når betydligt fler om man rör sig ute på stan och i bostadsområden. Vi har sagt att det inte är värt pengarna att ha en valstuga.

2. – Vi åker runt till olika platser i kommunen där vi kommer att ha ett informationsbord och dela ut en tidning. Vi kommer inte bara att besöka centrumdelar utan även bostadsområden. Dessutom ska vi sprida film via sociala medier, ringa målgrupper som är viktiga för oss och knacka dörr. Vi har också anordnat och kommer anordna möten på andra språk än svenska. Där har vi framför allt pratat om vad som krävs för att rösta och vad kommun, landsting och riksdag har för ansvarsområden.

Cecilia Friis, Miljöpartiet:

1. – Nej. Vi har aldrig haft det. Det blir svårt eftersom kommunen ser ut som den gör med småorter. Vi försöker att röra oss i hela kommunen och inte bara i Flens tätort.

2. – Vi kommer att vara ute och träffa väljarna på olika evenemang runt om i kommunen. Vi finns också tillgängliga på nätet.

Göte Nilsson, Sverigedemokraterna:

1. – Vi ska inte ha valstuga. Vi ställer upp ett tält på Violentorget men jag vet inte när, jag vet inte något konkret än.

2. – Sverigedemokraterna på distriktsnivå har en husbil som utgår från Eskilstuna. Husbilen åker runt i hela Sörmland och var på Malma marken.

Nils Hollman, Liberalerna:

1. – Vi har en lokal vid Stora torget i Malmköping. Vi kommer inte riktigt att ha öppet varje dag men vi kommer att vara där så mycket som möjligt. Vi öppnade vallokalen den 17 juli och har haft mycket folk i lokalen i samband med de torgkvällar som har varit i Malmköping. Vi kommer också att ha ett tält sporadiskt i centrala Sparreholm. Det viktigaste är att det blir spontana diskussioner mellan politiker och väljare.

Anders Berglöv, Socialdemokraterna:

1. – Vi kommer att ha ett tält i stället. En valstuga är det mycket jobb med att bemanna. Med ett tält kan vi vara lite mer flexibla. Vi hoppas kunna stå vid tältet i centrala Flen de sista 14 dagarna innan valdagen. Vi kommer också att stå i Hälleforsnäs på lördagar och ha andra aktiviteter. Jag tror att det handlar om att vara mycket ute på stan och synas.

Karina Bundgaard Krogh, Centerpartiet:

1. – Nej, det kommer vi inte.

2. – Vi resonerar så att det är bättre att vara ute och kampanja på olika orter där folk finns. Vi kommer att åka runt till i stort sett alla orter. Vi var på Båven runt, vi har haft en träff för bönder och andra företagare i Bettna, vi har varit på tågstationen i Flen. Vi bjuder in till träffar och åker runt till orter.

Emma Dahlin, Moderaterna:

1. – Nej, inte på en fast plats. Anledningen är att det är så många orter i Flens kommun så det känns inte som att det finns någon naturlig plats att ha en valstuga på. Det är också svårt att bemanna en valstuga eller lokal hela tiden när det är politiker som engagerar sig på sin fritid. Det är inte så många som besöker en valstuga heller, så upplevde jag det 2010 när vi hade en vallokal.

2. – Vi kommer att ha ett schema där vi åker runt till alla orter och då kommer vi att stå vid ett tält. För att nå fler tror jag att vi behöver finnas på flera platser. Vi kommer också att delta i debatter och andra aktiviteter och finnas med där människor redan samlas. Vi har också under våren haft lunchkampanjer en del fredagar utanför ICA i Flen. Detta för att vi måste möta våra väljare hela tiden och inte bara när det är valrörelse. Det har varit uppskattat av väljarna.

Anna Jernemalm, Kristdemokraterna:

1. – Nej.

2. – Vi har lokala evenemang och kommer att stå utanför butiker. Vi kommer också att satsa på sociala medier. Det tar kraft att vara i en valstuga, den kraften vill vi i stället lägga på att vara spridda på olika platser. Vi var till exempel på Malma marken och kommer att vara på Hyresgästens dag. Det är bättre att vara där människor är än på en enda plats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hübsch

Ämnen du kan följa