Kampen om vägen till Stålboga går vidare

De boende i Stålboga slåss för att vägen till samhället ska förbli allmän. En kamp som kan komma att bli en fråga för regeringen.

7 februari 2020 06:11

Trafikverket vill att väg 896 till Stålboga ska ändras från allmän till enskild väg. Det har fått de boende längs vägen att reagera starkt. I mitten på oktober skrev kuriren om den gemensamma överklagan som de boende skickade in till Trafikverket region öst.

– Att ta över en sådan här väg innebär otroligt stort arbete, det känns helt otänkbart, sa Gunilla Magnusson, ordförande i Stålboga byalag när kuriren pratade med henne då.

I överklagan tryckte Stålbogas byalag och de övriga berörda kring vägen på att ett övertagande av vägen skulle drabba de permanentboende längs vägen hårdast, såväl ekonomiskt som arbetsmässigt, och att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att göra vägen enskild. Förutom ett antal privatpersoner påverkas skogsindustrikoncernen Holmen, som äger mark i området, och SSU, som äger ön Walters Holme i sjön Eklången, av beslutet.

Nu står det klart att överklagan inte fick någon effekt hos Trafikverket region öst. För Gunilla Magnusson var avslaget mer eller mindre väntat.

– De hade så många floskler och konstiga argument redan från början och det saknades kalkyler. Så det kändes som att de hade bestämt sig från start.

Men Stålbogaborna ger inte upp. Ytterligare en överklagan skickades in under onsdagen, denna gång till Trafikverket centralt. I den nya överklagan har fokus lagts vid att vägarna som ligger närmast, vägen mellan Högsten och Ärla samt vägg 55 mellan Strängnäs och Malmköping, är allmänna vägar och att det skulle kosta samhället mer både ekonomiskt och miljömässigt att sköta underhållet av den fyra kilometer långa väg 896 enskilt.

–  Då skulle vi få söka statliga medel för underhåll av vägen och lägga ut arbetet på entreprenad samtidigt som Trafikverket sköter underhållet av vägarna runt omkring. Det slöseri av resurser på alla sätt, säger Gunilla Magnusson.

En annan aspekt som lyfts fram än mer i den nya överklagan är möjligheten att leva på landsbygden.

Hur ser du på möjligheterna att få igenom den här överklagan?

– Jag hoppas att det tar skruv, men de kanske redan har bestämt sig. Vi måste i alla fall argumentera för att vi tycker att det här är korkat och verkligen protestera. Får vi nej igen finns det bara ett sätt kvar och det är att ta frågan till regeringen.

Överklagan är underskriven av 18 aktörer, bland annat byalaget, föreningar och fastigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!