Kommunens svar kring mobilmast i Malmköping

Ansökan om att sätta upp en 60 meter hög mobilmast i centrala Malmköping har rört upp känslor. Nu är ett beslut i frågan nära anstående.

31 mars 2020 21:01

Mobiloperatören Tre vill sätta upp en 60 meter hög mobilmast samt en teknikbod på toppen av Plevnahöjden mitt i Malmköping. En ansökan som har fått grannar och andra boende i Malmköping att reagera kraftfullt.

– Den hör inte hemma mitt i Malmköping i den miljön, så är det bara, sa ägaren av Malmköpings camping Jack Rydberg till tidningen i mitten på februari.

Flens kommunledning tycks hålla med. I ett yttrande som är undertecknat av kommunchefen Håkan Bergsten och kommunjuristen Niklas Witt föreslås ansökan om bygglov för mobilmasten avslås. Huvudanledningen är det att området är klassat som riksintresse för både natur och kulturmiljö.

– Det här är ett område som frekvent används som en rekreationsplats och med tanke på alla lämningar från regementet tycker inte vi att det är en lämplig plats att bygga en mast på, säger Håkan Bergsten.

I sin översiktsplan har kommunen slagit fast att man ska säkra närströvområden intill tätorterna och Plevnahöjden med sina elljusspår, skidspår och skidbacke är ett området som anses extra viktigt när det gäller människors möjlighet att vara fysiskt aktiva.

– Vi förstår samhällsnyttan med att bygga ut 5G-nätet, men man bör inleda en dialog med kommunen innan man söker bygglov, säger Håkan Bergsten.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet i förra veckan gick de på kommunledningens linje. Det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen den 14 april.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert