Kulturbidraget betyder allt

Fem kulturföreningar får verksamhetsstöd från Flens kommun 2018. Anne Öster från Fridals Kulturförening berättar om varför det ekonomiska stödet behövs.

7 mars 2018 16:30

Fridals Kulturförening är en av de fem kulturföreningar i Flens kommun som får ekonomiskt verksamhetsstöd 2018. Såväl Fridals Kulturförening, Flens Blåsorkester och föreningen Kolhusteatern får ett bidrag på 60 000 kronor vardera. Därutöver tilldelas föreningen Konstrundan ett bidrag på 8000 kronor och Vänföreningen pianomusik i Flen 12 000 kronor.

Vad betyder det ekonomiska stödet från Flens kommun för er?

‒Allt! Vi söker för flera olika saker i vår verksamhet. Men med facit i hand, från tidigare år, så går det ekonomiska stödet från kommunen framförallt till vårt arbete med barn och unga under 26 år. Genom att vi får ett finansiellt bidrag kan vi ha kulturgrupper för barn och unga, säger Anne Öster, som sitter i styrelsen i Fridals kulturförening.

‒I maj kommer Teater Gulasch och visar föreställningen "Du och jag", som är skriven av och för barn och unga. Publiken kommer att få vara delaktiga, och teatern är från fyra år till vuxen ålder. Det är kulturbidraget som gör det möjligt för oss att genomföra den här föreställningen, forstätter Anne Öster.

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flen beslutar vilka kulturföreningar som kommer att få det ekonomiska stödet. Det är ett verksamhetsstöd som ideella kulturföreningar kan söka. Kravet är att organisationen ska bedriva en verksamhet som såväl bevarar som utvecklar kulturarvet, som stimulerar det lokala kulturlivet och även bidrar till att öka det kulturella engagemanget i samhället. Verksamhetsstödet ska användas till organisationernas framtida verksamhet.

Kan Fridals Kulturförening drivas utan ekonomiskt stöd från till exempel kommun?

‒Det är jättesvårt! Men visst går det. Vi gjorde det i 25 år, men då fick vi jobba heltid samt jobba extra för att ha råd att driva kulturföreningen, säger Anne Öster.

Alla de olika organisationerna som har fått ett ekonomiskt stöd hade egentligen ansökt om större summor. Men störst differens mellan ansökan och beviljat medel är det för Fridals Kulturförening. Istället för de 123 000 kronor som föreningen sökt för, blir det ekonomiska stödet från kommunen hälften så stort.

‒Det påverkar oss. Vi hade 35 kulturgrupper innan, men nu har vi bara 25. Ett resultat är att alla barn och unga som vill gå med i en av våra grupper inte har möjlighet. Just nu har vi många barn som står till kö och väntar på att få börja, säger Anne Öster.

Alla föreningar ska en gång varje år redovisa hur det ekonomiska stödet har använts. Redovisningen ska barn-, utbildnings- och kulturnämnden tillhanda. Fridals Kulturförening brukar årligen bjuda in kommunfullmäktige och tjänstemän till att se delar av alla de föreställningar som gjorts under året.

‒På ett år har vi runt 160 sceniska verk och 25 kulturgrupper. Vi filmar alla våra uppsättningar och klipper ihop scenerna till en film. Filmen är vår redovisning, säger Anne Öster och fortsätter:

‒Än så länge är det bara politikerna som har dykt upp, tyvärr inte tjänstemännen. Men reaktionerna har varit bra, jag tror många har varit hänförda över vad vi har åstadkommit!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lundin Osvalds