M-förslaget: Starta ett ungdomsråd

För att främja demokratin och ungas utveckling bör ett ungdomsråd införas i Flens kommun. Det anser Moderaterna.

13 februari 2020 22:28

Det var på senaste fullmäktige som Moderaterna la fram en motion om att införa ett ungdomsråd och ta fram riktlinjer för hur ungdomsrådet ska organiseras. Partiet ser flera vinster med ett ungdomsråd, bland annat att unga får en chans att utvecklas genom att bli delaktiga, får möjligheten att påverka och få en insyn i politiken.

– Det jag har hört när jag har pratat med unga är att de inte känner sig delaktiga i politiken och att man lyssnar på dem. Vi vill få till en mötesplats och arena där ungas röst blir hörd, säger Emma Dahlin (M).

Flens kommun har ett projekt med Fryshuset i Stockholm som går ut på att få unga i kommunen mer delaktiga i samhället. Det projektet löper ut i år och Emma Dahlin ser startandet av ett ungdomsråd som ett sätt att gå vidare med satsningen på unga.

– Väldigt många unga var delaktiga i projektet och nu gäller det att vi fångar upp deras röster och visar att de är viktiga för oss, säger Emma Dahlin.

Ett ungdomsråd är även viktigt för den politiska återväxten anser Moderaterna.

– Alla partier brottas med tillväxt så ett ungdomsråd ser vi som en del i en fungerande demokrati. Det är inte helt lätt att ta in hela den politiska bilden, det tar tid och kräver erfarenhet, säger Emma Dahlin.

Ungdomsråd finns i flera andra kommuner i landet, bland annat i Nyköping. I Flen har förslaget varit uppe tidigare. Nu är det överlämnat till kommunstyrelsen för beredning.

– Tiden kanske är mogen nu, säger Emma Dahlin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert