Miljonunderskott skapar ekonomisk oro

Ett underskott på 6,7 miljoner 2019. Den ekonomiska utvecklingen för samhällsbyggnadsnämnden har nu fått kommunledningen att reagera.

2 april 2020 06:56

Bokslutet för samhällsbyggnadsnämnden i Flen 2019 visade på ett underskott på 6.7 miljoner. Kuriren har tidigare skrivit om nämndens stora underskott och försöken att spara pengar. Bland annat genom att sälja en lastbil. Ansträngningarna har dock inte givit önskat resultat och på nämndens sammanträde i slutet på januari beslutade man att ansöka om en utökning av sin budget med två miljoner kronor.

– Vi gjorde av med för mycket pengar under fjolåret, men vi måste ha en budgetnivå som är korrekt, säger nämndens ordförande Greta Suvén (MP).

Utökningen av budgeten är för att täcka upp på tre områden, två av dessa sticker ut. Det första är samarbetet med Räddsam Mälardalen som har inneburit ökade kostnader för räddningstjänsten. Dessutom en kostsam licensen för GIS, Geografiska Informationssystem, som används vid bland annat plan- och bygglovsärenden.

– Vi har fått öka bemanningen på räddningstjänsten med drygt en tjänst och behöver 800 000 kronor och licensavgiften för GIS var högre än vi visste när budgeten las. Det är en differens på 700 000 kronor per år. Där tycker vi att budgeten är fel, säger Greta Suvén.

Det tredje området som utökningen av budgeten är tänkt att täcka är snöröjningen där nämnden inte anser att pengarna räcker till. Efter en mild vinter är dock inte behovet lika stort där som på de andra två områdena.

– Det är inte på samma nivå eftersom vi hade ett så snällt första kvartal, säger Greta Suvén.

Men någon utökad budget får inte nämnden, inte nu i alla fall. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i förra veckan att samhällsbyggnadsnämndens ekonomi först ska genomlysas av kommunledningsförvaltningen innan några nya medel kan delas ut. Det ökande underskottet ses som "oroväckande" och kommunledningsförvaltningen vill säkerställa att den negativa trenden inte är uppåtgående.

– Jag har förståelse för beslutet och förstår att förtroendet inte är på topp med tanke på vårt överdrag 2019. Det behövs en ordentlig genomlysning med andra ögon än från vår egen förvaltning, det är vi helt överens om. En ekonomi i balans är prio ett, säger Greta Suvén.

Hur kommer samhällsbyggnadsförvaltningen påverkas av coronakrisen?

– Hela kommunen kommer att påverkas mycket. Men det gäller att hålla isär vad som är vad. Vårt ekonomiska mål ligger kvar, sedan får vi särredovisa det som gäller COVID-19.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert