Oljeläckan i Sparreholm under utredning

Förra helgen konstaterades ett oljeläckage i en å i Sparreholm. Nu har kommunen fått in uppgifter om hur stor omfattningen av läckan kan tänkas vara.

18 februari 2019 15:14

Det var förra söndagen som räddningstjänsten kontaktades av Sparreholmsbor som tyckte att det luktade diesel när de promenerade längs ån, som leder ut i sjön Båven. På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det rörde sig om ett oljeläckage, som kunde spåras till en oljeavskiljare tillhörande en verkstad i närheten.

Efter att miljöinspektörer på kommunen besökt platsen begärde miljöavdelningen att den ansvarige skulle lämna in uppgifter kring mängden olja som läckt ut. Nu har uppgifterna kommit in.

– Den informationen vi har i nuläget är att det bara ska handla om ett par liter olja som läckt ut på grund av den överfyllda oljeavskiljaren, säger Simon Wernsköld, miljöchef på Flens kommun.

Men utredningen av läckan är fortfarande inte klar. Först vill miljöavdelningen säkerställa att uppgifterna är riktiga.

– Vi granskar uppgifterna och försöker bedöma om de är trovärdiga eller om vi behöver undersöka detta närmre, säger Simon Wernsköld.

Kan ett par liter olja vara skadligt för växt- och djurliv längs ån?

– Utifrån att det rör sig om så små mängder, så har jag svårt att se att det skulle få någon direktpåverkan just nu, men det är något vi fortfarande håller på och reder ut. Skulle det vara punktutsläpp precis på en plats där det finns något känsligt, så kan det ju påverka. Vi fortsätter att utreda läckan tills vi känner oss nöjda med underlaget.

Har ni hittills fått in några uppgifter om att växt- och djurliv tagit skada på grund av läckan?

– Nej, inte som vi känner till i nuläget, säger Simon Wernsköld.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Seda Aksoy