Över hundra olyckor på tio år på väg 55 i Flen: "Fullständigt livsfarlig"

Frågan om hur man ska göra rikväg 55 säkrare är en historia som började redan på nittiotalet. Vägen pekas ut som en högt prioriterad sträcka både bland politiker och trafikanter, men är fortfarande väldigt olycksdrabbad.

23 januari 2019 06:03

De senaste tio åren har åtta dödsolyckor skett på riksväg 55 i Flens kommun, sammanlagt rör det sig om 123 olyckor med varierande olycksgrad. Fem av de åtta dödsolyckorna ska ha skett i samband med mötande trafik, en av korsande trafik och två har mist livet i singelolyckor. Statistiken är inrapporterad av polis och sjukvård och det kan finnas bortfall.

I länstransportplanen som tagits fram av Region Sörmland och som är en plan över åtgärder som ska ske mellan år 2018-2029, pekas väg 55 ut som en högt prioriterad sträcka. I åtgärdsplanen står det om vägavsnittet Björndammen-Dunker:

"Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. Dåliga siktförhållanden, smala partier och sidoområden till vägen som inte uppfyller krav på skyltad hastighet."

Även enligt kommunalrådet i Flen, är väg 55 högt prioriterat.

– Att få färdigt riksväg 55 upp till Strängnäs är väldigt viktigt, säger Anders Berglöv (S), kommunalråd i Flens kommun.

– Det här har drivits i många, många år. Väg 55 är den mest trafikerade vägen som vi har här i Flens kommun och det är en olycksdrabbad väg. Som pendlare ska man kunna ta sig fram på ett trafiksäkert sätt. Men allt det här ligger ju på trafikverkets bord, säger Anders Berglöv (S).

Vad tycker du om att det har dragit ut på tiden, med vägbygget?

– Jag tycker att det är negativt att det dragits ut under en så lång tid, det här tror jag diskuterades redan på nittiotalet, vägens betydelse och vad som behöver göras.

En läsare skriver till tidningen att hon upplever vägen som livsfarlig.

– Väg 55 mellan Björndammen och fram till Länna bruk är väldigt smal, backig och slingrig. Dessutom är den hårt trafikerad av både personbilar och lastbilar. Vintertid när det är mörkt och halt känns vägen fullständigt livsfarlig, säger Karin Witalis i ett mejl till tidningen.

En annan läsare berättar att han åkt vägen mellan Malmköping och Strängnäs i över 10 år och att han blivit vittne till många olyckor. Han framhåller att vägen skulle behöva göras om till en 2-1-väg för att öka säkerheten.

En tredje läsare hör av sig och berättar att även hon tycker att vägen borde göras om till en 2-1-väg. Även cykelvägar önskas av människor som hört av sig till tidningen.

Olyckor med personskador väg 55 i Flens kommun

Antal dödsolyckor: 8 stycken

Allvarliga olyckor: 2 stycken

Måttliga olyckor: 16 stycken

Lindriga olyckor: 97 stycken

(Statistik från transportstyrelsen år 2008-2018)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cassandra Grönlund

Ämnen du kan följa