Just nu pågår projektering av uppdraget och tanken är att man ska kunna flytta över produktionen under sommarlovet nästa år, berättar Peter Munter (S), ordförande i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flen.

– I dag har vi tre centralkök, i Malmköping, Flen och Hälleforsnäs. Och alla tre är i stort renoveringsbehov, så frågan var om vi skulle renovera alla tre eller om vi skulle göra om det till ett stort nu när det ändå var dags, säger Peter Munter.

Förutom att bygga det nya produktionsköket ska man anpassa de tidigare lokalerna för att kunna ta emot och värma nedkyld mat från storköket. Den totala investeringskostnaden väntas bli 27,9 miljoner kronor och den årliga hyreskostnaden blir 2,2 miljoner kronor.

Genom att förlägga produktionsköket på Bruket, i den bortre änden av Lager 157:s nuvarande lite avlägsna lokaler, kommer man bland annat kunna minska trafiken till platserna för dagens centralkök – som bland annat ligger vid skolan i Flen.

Peter Munter ser stora fördelar med den nya köksstrukturen i kommunen.

– Verksamheten blir mindre sårbar, det blir större flexibilitet och det som verkligen känns intressant är att en större del av maten kommer att kunna lagas från grunden när man får bättre med utrymme, säger Munter.

Dessutom räknar man med att minska mängden matsvinn.

Under en övergångsperiod planerar man med att använda centralköket på Heden i Malmköping som ersättningslokal då de andra köken renoveras och anpassas.