Politiker oense om gruppbostäder i Flen

Under en tid har kommunen utrett om gruppbostaden på Orrögatan ska ersättas med ett nytt boende. Under kommunfullmäktige, KF, på torsdagen skulle beslut tas, men man valde att inte ta ett beslut, då oppositionen framförde kritik mot underlaget för nybygget.

1 mars 2019 19:02

Gruppbostaden på Orrögatan består av fem lägenheter för människor som har rätt till vård genom LSS. Men socialförvaltningen har velat ersätta bostäderna, då man anser att bostäderna inte uppfyller kraven som ställs på gruppbostäder. Något som i sin tur gör att de boende inte får den vård som de har rätt till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cassandra Grönlund

Ämnen du kan följa