Jordbruksverket har beviljat projektstöd för Mellösaverken AB. Målet med projektet är att bygga om lokalen "Tumstocken" till ett aktivitetskluster. Syftet är att skapa en mötesplats på orten som bidrar till engagemang och kunskapsöverföring, med fokus på matförädling och kultur. Projektet kan få högst 200 000 kronor i stöd, varav hälften från EU.

Projektet Bondens nära har också beviljats stöd från Jordbruksverket. Syftet med projektet är att öka lönsamheten för producenter av lokalproducerad mat och att öka kunskapen om dess marknad. Målet med projektet är bland annat elva seminarieträffar. Projektet kan få som mest 173 613 kronor. Även i det fallet kommer hälften av stödet från EU.

Slutdatum för projekten är december 2020 respektive oktober 2020.