Skadegörelsen skedde under natten mellan söndag och måndag och bestod i att någon eller några krossat ett fönster, som sitter i anslutning till hembygdsgårdens i Malmköping scen. Det finns enligt anmälan inga vittnen till händelsen och hembygdsföreningen står som målsägare.