Skolan får nytt namn

Efter 25 år som Flens Kristna skola byter läroverket namn till Ålidenskolan. “Vi vill visa att vi är en skola för alla”, säger rektorn Michael Lahall.

7 juni 2019 20:47

När skolan startades av församlingen Sion år 1994 var församlingens barn den huvudsakliga målgruppen, men i dag uppskattar man att ungefär hälften av eleverna kommer från familjer som inte aktivt går i kyrkan. Dessutom finns elever med annan religiös tillhörighet, ateister och agnostiker i klasserna.

– Vi vill inte att namnet ska snäva in vilka vi är eller vilken målgruppen är, så nu ändrar vi namn. Vi behåller den kristna profilen, för det är vem vi är. Men namnet i sig ska inte sätta några spärrar för folk, säger Daniel Steen som är skolans huvudman och lärare i kristendom.

Skolans kristna profil innebär bland annat morgonsamlingar och undervisning i kristendom, men enligt Lahall lockas många också av deras höga rankning gällande trygghet och studiero.

– Elevantalet har ökat stadigt från år till år. Vi ser att vi har framtiden för oss och växer ur våra lokaler. Inte till hösten, men till nästa år behöver vi kanske en utökad lokal, säger Daniel Steen.

Efter att inte ha fått napp på sin intresseanmälan gällande gamla Lötenskolans kan det bli aktuellt att addera modulbyggnader till skolområdet.

Skolan får sitt nya namn av två skäl – dels att fastighetens namn, där skolan har huserat sedan 1997, är Åliden och dels på grund av dess sluttning mot ån.

– Under höstens första skolvecka blir det invigning med bandklippning och firande, säger Lahall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Kvarnström Lantz